Amerika Samoa
English: American Samoa

Regional anthem of American Samoa
LyricsMariota Tiumalu Tuiasosopo
MusicNapoleon Andrew Tuiteleleapaga
Adopted1950
Audio sample
Band instrumental rendition

"Amerika Samoa" (English: "American Samoa") is the regional anthem of American Samoa. Composed by Napoleon Andrew Tuiteleleapaga and written by Mariota Tiumalu Tuiasosopo, it was officially adopted in 1950.[1]

Lyrics

Samoan original[2][3] IPA transcription[a] English translation[2]

Amerika Sāmoa
Lo’u Atunu’u pele ‘oe
Oute tiu I lou igoa
O ‘oe o lo’u fa’amoemoe

O ‘oe ole Penina ole Pasefika
E mo’omia, e motu e lima, e...[b]
Ua ta’uta’ua, I agaʻifanua[c]
Ma ou tala mai anamua

Tutuila ma Manu’a
Ala maia tu I luga[d]
𝄆 Tautua ma punou I lou Malo
Ia manuia ia ulu ola
Amerika Sāmoa
Ole Malo ole sa’olotoga 𝄇

[a.me.ɾi.ka saː.mo.a]
[lo.ʔu a.tu.nu.ʔu pe.le ʔo.e]
[ou̯.te ti.u i lou̯ i.ŋo.a]
[ʔo ʔo.e o lo.ʔu faʔa.mo.e.mo.e]

[ʔo ʔo.e o.le pe.ni.na o.le pa.se.fi.ka]
[e mo.ʔo.mi.a e mo.tu e li.ma e]
[u̯a ta.ʔu.ta.ʔu.a i̯‿a.ŋa.ʔi.fa.nu.a]
[ma ou̯ ta.la mai̯ a.na.mu.a]

[tu.tu.i.la ma ma.nu.ʔa]
[a.la mai̯.a tu i lu.ŋa]
𝄆 [ta.u.tu.a ma pu.nou̯ i lou̯ ma.lo]
[i.a ma.nu.i.a i.a u.lu o.la]
[a.me.ɾi.ka saː.mo.a]
[o.le ma.lo o.le sa.ʔo.lo.to.ŋa] 𝄇

American Samoa
You are my beloved country
Your name I shan't search for
You are my hope

You are the pearl of the Pacific
That is the lure of the five islands
Your customs and legends
are well known

Tutuila and Manu'a
Stand up and be counted
𝄆 Serve and bow down to your country
Let it be blessed and grow
American Samoa
The land of the free 𝄇

Notes

  1. ^ See Help:IPA and Samoan language § Phonology.
  2. ^ Sometimes written E mo’omia, o ou motu e lima.[3]
  3. ^ Sometimes written Ua ta’uta’ua au aga I fanua.[2]
  4. ^ Sometimes written Ala mai ia tu I luga.[2]

References

  1. ^ "Explore All Countries-American Samoa". Central Intelligence Agency. Retrieved 14 January 2020.
  2. ^ a b c d "American Samoa – nationalanthems.info". Retrieved 2022-03-02.
  3. ^ a b "Viʻi o le fuʻa a Amerika Sāmoa". Pasefika. Retrieved 2022-05-19.