Ka Long river across through Móng Cái, Quảng Ninh Province, Việt Nam
Ka Long river across through Móng Cái, Quảng Ninh Province, Việt Nam

Beilun River (Chinese: 北仑河; pinyin: Běilún hé), or Ka Long River (Vietnamese: sông Ka Long), Bắc Luân River (sông Bắc Luân) is a river of Guangxi Zhuang Autonomous Region in southwest China and Quảng Ninh Province in northeast Vietnam. It runs roughly along the last stretch of the land border of the China-Vietnam border.