Bru
Bruu
Native toLaos, Vietnam, Thailand
EthnicityBru, Katang
Native speakers
(300,000 cited 1991–2006)[1]
Latin, Lao, Thai
Language codes
ISO 639-3Variously:
bru – Eastern Bru
brv – Western Bru
sss – Sô
xhv – Khua
ncq – Northern Katang
sct – Southern Katang
Glottologbrou1236
ELP

Bruu (also spelled Bru, B'ru, Baru, Brou) is a Mon–Khmer dialect continuum spoken by the Bru people of mainland Southeast Asia.

Sô and Khua are dialects.[2]

Names

There are various local and dialect designations for Bru (Sidwell 2005:11).

Distribution

The distribution of the Bru language spreads north and northeast from Salavan, Laos, through Savannakhet, Khammouane, and Bolikhamsai, and over into neighboring Thailand and Vietnam (Sidwell 2005:11). In Vietnam, Brâu (Braò) is spoken in Đắk Mế, Bờ Y commune, Đắk Tô District, Kon Tum Province.[3]

Dialects

Thailand has the following Western Bru dialects (Choo, et al. 2012).

The following Bru subgroups are found in Quảng Bình Province (Phan 1998).[5]

Below is a comparative vocabulary of Vân Kiêu, Măng Coong, Tri, and Khùa from Phan (1998:479-480),[5] with words transcribed in Vietnamese orthography.

Gloss Vân Kiêu Măng Coong Tri Khùa
one mui muôi
two bar
three pei
four pon
five shăng t'shăng
hair sok
eye mat
nose lyu mu
sky plang giang
ground kute katek k'tek
water do
fish sia
bird cham
water buffalo trick
cattle ntro tro

References

 1. ^ Eastern Bru at Ethnologue (18th ed., 2015)
  Western Bru at Ethnologue (18th ed., 2015)
  at Ethnologue (18th ed., 2015)
  Khua at Ethnologue (18th ed., 2015)
  Northern Katang at Ethnologue (18th ed., 2015)
  Southern Katang at Ethnologue (18th ed., 2015)
 2. ^ [1]
 3. ^ Lê Bá Thảo, Hoàng Ma, et. al; Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam - Viện dân tộc học. 2014. Các dân tộc ít người ở Việt Nam: các tỉnh phía nam. Ha Noi: Nhà xuất bản khoa học xã hội. ISBN 978-604-90-2436-8
 4. ^ Engelkemier, Jennifer M. (2010). Aspects of Bru Khok Sa-at grammar based on narrative texts (PDF) (M.A. thesis). Payap University. Archived from the original (PDF) on 2015-11-17. Retrieved 2015-11-13.
 5. ^ a b Phan Hữu Dật. 1998. "Về tên gọi các tộc người nói ngôn ngữ Môn-Miên ở miền tây tỉnh Quảng Bình." In Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam, p.476-482. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Further reading