This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "List of rivers of Sweden" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2021) (Learn how and when to remove this message) This article's factual accuracy is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help to ensure that disputed statements are reliably sourced. (October 2021) (Learn how and when to remove this message) (Learn how and when to remove this message)

This is a list of the rivers of Sweden.

Baltic Sea

Dalälven
Ume älv

From south to north

Bothnian Sea

Bothnian Bay

Kattegat

A-Z

A-Z of Swedish rivers. The lengths in kilometers are also given:

River
Length
(in km)
Aapuajoki 20
Aareajoki 40
Aavajoki 25
Ääverijoki 20
Abmoälven 80
Abramsån 45
Åbybäcken 18
Åbyån 20
Åbyån 35
Åbyälven 170
Ackan 15
Acksjöån 65
Acksjöälven 100
Adakbäcken 15
Ådalsån
Afsån 45
Aggbäcken 10
Åggojåhka 30
Åggojåhkå 15
Åhedån 20
Ahmajoki 12
Äihämäjoki 50
Äijäjoki 25
Ainattijoki 40
Ainettijoki 30
Airijoki 13
Äivisjukke 17
Akajoki 20
Äkäsjoki 60
Åkerbäcken 20
Åkersström 40
Åkerån 50
Akkajoki 40
Aksijoki 25
Alån 85
Älandsån 20
Alanen Kihlankijoki 30
Albäcken 15
Ålbäcken 14
Ålboån 20
Åldamsbäcken 11
Alderängesån
Älgabäcken 12
Älgsjöbäcken 11
Älgåbäcken 11
Älgån 20
Älgån 10
Älgängsån 25
Ålhultsån 25
Ålhusån 16
Aliseatnu
Ålkärrsbäcken 10
Ållajåhka 20
Ällan 30
Ällingån 25
Ållojåhkå 15
Aloppebäcken 16
Allmosälven 15
Allmänningsån 20
Allvarsån 30
Allån 18
Almaån 65
Almån 20
Älmån 15
Aloppan 40
Ålsån 70
Alskabäcken 25
Alslövsån 20
Alsterälven 50
Alsterån 125
Alsån 50
Ältaån 2
Alterälven 80
Alträskbäcken 17
Alträskån 20
Åman 95
Ämån 60
Åmålsån 35
Ammerån 200
Amsån 20
Ämtan 14
Ämtån 6
Ämtenån 5
Anabäcken 20
Anderstorpaån 40
Andån 20
Ängaån 20
Ängån 20
Angelån 15
Ängerån 45
Ångermanälven 460
Ängesbäcken 17
Ängesån 205
Ångsjöån 17
Angsjöbäcken
Angstabäcken 13
Anjeströmmen 50
Anneforsån 35
Anråsån
Anråsälven 25
Ansjöån 30
Anstaån 20
Ansättån 20
Anån 30
Aplungsälven 15
Applerumsån 35
Appokälven 70
Äran 40
Arån 35
Årängsån 30
Arbogaån 160
Årbolsälven 25
Armasjoki 70
Armsjöbäcken 25
Årosälven 95
Arpatsbäcken 30
Årrejåhkå 13
Arrojoki 40
Arvattsån 20
Arvån 40
Åsakabäcken 13
Åsarpsån 30
Åsbobergsbäcken 17
Åsboån 30
Åsebyälven 20
Åsjöälven 10
Äsjöån 6
Äskan 10
Aspan 20
Aspån 20
Äspebäcken 18
Ässan 20
Ässingån 55
Assman 60
Åtjärnsbäcken 20
Åtorpsån 20
Ätran 240
Avansbäcken 20
Avasjöbäcken 16
Averstadån 16
Avgurjohka
Ävjan 8
Avströmmen 8
Axån 6
Äxingsån 17
Backeån 10
Badaälven 50
Badebodaån 70
Baksjöbäcken 20
Baksjöån 7
Bakvattsån 20
Bakälven 13
Balån 30
Banafjälsån 14
Bankeån 10
Barlindshultsälven 10
Bastanbäcken 16
Basthöjdsälven 14
Bastuån
Bastån 13
Beivurbäcken 17
Belån 12
Bensjöån 9
Bergshamraån 25
Bergshyttån 14
Bergsjöån
Bergsmannijoki 25
Bergvallsån
Bergvattenån 80
Bergån
Betsarnbäcken 9
Bieljaurjåkka 50
Biellojukke 35
Billan 30
Billingsån 8
Billstaån 45
Billån 16
Biskopsån 8
Bivarödsån 50
Bjorvasseln 20
Bjurbäcken 20
Bjurbäcken 8
Bjurbäcken 9
Bjurbäcken 17
Bjurbäcken 55
Bjurbäcken 14
Bjurforsbäcken 17
Bjurvallabäcken 20
Bjurån (Västerbotten) 30
Bjurån (Norrbotten) 40
Bjurånaälven 8
Bjurälven
Bjällstaån 14
Bjärkabäcken 20
Bjärkeån 14
Bjässjöån 16
Björka älv 40
Björkeån 11
Björkeån 40
Björklingeån 40
Björkselbäcken 18
Björträskbäcken 13
Björkvattsån 18
Björkån 19
Björkån 50
Björkån 15
Björna-Lillån
Björnsjöån 14
Björnån
Björsjöån 13
Björvasslan 10
Blackälven 115
Blankan 17
Bleckåsån 25
Blekhemsån 14
Bliksån 13
Blommaälven 20
Blåkullån
Blåkölsbäcken 15
Blädjan 40
Bocksbäcken 14
Bockträskbäcken 20
Bodabäcken 30
Bodanäsån 18
Bodaån 20
Bodaån 15
Bodaälven 20
Bodbäcken 25
Bodeleån 9
Bodsjöbyån 25
Bodträskån 90
Bodvillån 11
Bodån 55
Bogerudsälven 8
Bokvarnsån 55
Bolanders bäck 21
Bollstaån 30
Bolmån 155
Bolån 12
Bomsjöbäcken 17
Borgan 30
Borgforsälven 60
Borgvikeälven 65
Borrsjöån 40
Borrälven 10
Bortaälven 20
Borån 11
Bossån 15
Bosån 12
Botorpsströmmen 75
Botvasslan 9
Brattaälv 14
Bratteforsån 25
Brattforsbäcken 17
Brattorpsån 11
Braxenån 14
Braån 30
Bredshultån 20
Bredsjöbäclen 15
Bredsjöån 18
Bredsjöälven 14
Bredträskbäcken 20
Bredträskbäcken 11
Bredträskbäcken 30
Bredvallen 8
Bredån 6
Brehungån 15
Brinnsjöån 8
Brobybäcken 18
Bronaån 20
Brossån 9
Broströmmen 45
Broån 20
Broälven 11
Bruatorpsån 40
Brubäcken 18
Bruksån 14
Bruksån 30
Brunnan
Brunnvasselån 20
Bruokejukke 9
Bråboån 11
Brånsån 25
Bråån 50
Bräkneån 85
Brändån 20
Brändängesbäcken 25
Brännbäcken 11
Bränningeån 15
Brännälven 30
Brömsebäck 20
Bröttjärnaån 9
Bubergsån 15
Bulsjöån 45
Bultbäcken 12
Bunnran
Buran 18
Bureälven 115
Burån 13
Buskån 11
Buvattsälven 15
Byaån 8
Bynoret 20
Byrströmmen 6
Bysjöån 8
Byskeälven 230
Byssjan 30
Byvattenån 15
Byxsjöbäcken 11
Byån 13
Byälven 190
Bålbäcken 11
Bålsjöån 10
Bångå 14
Båthusbäcken 14
Båtsabäcken 20
Båtsaströmmen 25
Bäckebrobäcken 14
Bäcksälsvallen 8
Bäckån 30
Bäljane å 35
Bäljane å 13
Bällstaån
Bälöbäcken 12
Bärfendalsälven 14
Bärmsjöån 8
Bärreksån 10
Bäsebäck 11
Bäskån 55
Bäverbäcken 25
Bäverbäcken 12
Bäverån 20
Bäverån 30
Bäveån 45
Bölesån 12
Bölsmanån 14
Bönälven 95
Bötån 12
Böan 23
Daddån 20
Daikanbäcken 25
Daimaån 25
Dainabäcken 17
Dalaån 19
Dalbergsån 110
Dalkarlssjöbäcken 12
Dalkarlså å 45
Dalköpingeån 15
Dalsån 40
Dalsälven 20
Dalån 17
Dalälven 557
Dammån 85
Darnekenjukke 20
Darrhaädno
Datiksjöbäcken 20
Degerbäcken 10
Degernäsbäcken
Degerträskån 30
Dellikälven 70
Delångersån 155
Dergabäcken 50
Djupbäcken 10
Djupbäcken 17
Djupå 17
Djupån 20
Djuran 20
Djurgårdsbrunnskanalen 1
Djurlångsån 14
Djursdalaån 10
Djurån 20
Dockasälven 20
Dockstaån 25
Dofsan 25
Dohnaforsån 18
Domneån 25
Drafsån 25
Dragasjöbäcken 11
Draggån 30
Drevja 50
Drillaån 25
Driveån 20
Drombäcken 11
Dryllån
Dunkehallaån 14
Dunsjöån 15
Dybäcksån 20
Dyltaån 105
Dynestadsån 18
Dypån 12
Dyrasbäcken 16
Dyrån
Dysjöån 30
Dysån 40
Dysån 16
Dyvelan
Dyverån
Dyvran
Dåasån 30
Dälpan 17
Dänningen 12
Dävelsbäcken 13
Dövlaån 15
Döderhultsbäcken 16
Eckarån 15
Edbäcken 20
Edenbergaån 20
Edslan 30
Edsmyrån 11
Edstabäcken 11
Edsån 70
Edsån 40
Egnaredsån
Ekaån 16
Ekorrbäcken 20
Ekorrån 11
Eksjöbäcken 11
Eksågsån 20
Ekån 18
Elingeån 8
Elmabäcken 12
Emmaån 60
Emmesån 12
Emån 230
Enan 60
Enan 30
Enarenån 8
Enköpingsån 25
Enningdalsälven 90
Enskälan 16
Enstabäcken 20
Enån 17
Enån 25
Enångersån 25
Eriksdalsälven 50
Ertsjärvån 15
Esmebäcken 14
Fadabäcken 14
Fageredsån 25
Fagerekeån 18
Faluån 50
Fanbyån 50
Fangan 30
Farestaån
Farstorpsån 20
Faxbrynnen
Faxälven 400
Feman 35
Femtingaån 12
Fenningsån
Fettjeån
Fianbäcken 18
Fiellarjukke 15
Fifallaån 7
Fillingerumeån 25
Fimtaån
Finnbobäcken 17
Finnforsån 35
Finnmorbäcken 11
Finnsjöån 20
Finnträskån 20
Finnån 9
Finnån 30
Finnälven 6
Fisklösån 25
Fiskonbäcken 25
Fiskviks kanal 15
Fiskån
Fitunaån 18
Fjällbäcken 10
Fjällsjöälven 260
Fjälltjärnån 14
Fjälån 30
Fjärlövsån 16
Fjätan 95
Flarkbäcken 20
Flarkån 35
Flarkån 105
Flasabäcken 20
Flatsbäcken 12
Flena 30
Flenaån 14
Flian 75
Flins bäck 20
Flisbäcken 25
Florån 25
Flysån 20
Flyttjeån
Flyälven 10
Flåsjöån 80
Flärkån 85
Fläsebäcken 14
Flögan 18
Forsaån 20
Forsaån 25
Forshällaån
Forsmarksån 55
Forsnäsån 25
Forsträskbäcken 11
Forsviksån 13
Forsån 20
Forsån 25
Forteälven
Foskan 30
Foskvattsån 30
Fredskogsån 14
Fremsbäcken 15
Friaån 30
Fräkentorpsån 11
Fräkenträskbäcken 20
Fröjadalsbäcken 18
Frösteboån 45
Fröstån 20
Frösvidalsån
Fuan 40
Fulan 80
Funnan 17
Furuhultsån 30
Fuån 20
Fyleån 9
Fylleån 65
Fyrisån 95
Fyrån 35
Fågelvattenån 8
Fångån
Fårbäcken 20
Fårnåsälven
Fårträskbäcken 11
Fåssjöån 20
Fäbodtjärnbäcken 13
Fälarån 8
Fällbäcken 12
Fälpvattsån 6
Fälån 11
Fämtan 50
Fänan 17
Fänjaån 9
Fänån 9
Färbäcken 10
Färgeån
Färgån 30
Färlev älv 10
Färsån 15
Färvilsån
Fävikån
Försjöbäcken 13
Föskeforsälven 20
Gagnån 14
Galasjöån 30
Gallakbäcken 20
Gallbäcken 15
Gallån 20
Galtströmmen 16
Galvattsån 20
Galån 35
Gammalån 20
Gammelstillaån 20
Gammelån 6
Gannan 20
Gardsjöbäcken 35
Gargån 80
Garneälven 20
Garphytteån 20
Gavelhytteån 60
Gavleån 130
Gejmån 40
Genevadån 35
Geran
Gerisån 7
Gerseboån 10
Gerssjöbäcken 14
Gesundaån 7
Getabrobäcken 12
Getaån 13
Getbroån 20
Getbroälven 13
Getterån 48
Getån 20
Getån 25
Gideälven 240
Gilleran 50
Gillån 20
Gimmaån 29
Gimån 190
Ginsjöbäcken 20
Gisselån 13
Gisselåsån 20
Gissjöån 16
Gisslarboån 45
Gissmansvattenån 17
Gisterån 25
Gitsån 30
Gladbäcken 11
Glasholmsån 30
Glasälven 45
Glimån 13
Glitterån 13
Glose å 10
Glottrabäcken 11
Glumman 35
Glötan 25
Gnarpsån 40
Gnyltån 16
Gnällbäcken 13
Gonäsån 17
Gopån
Gopalån 13
Gothemån 50
Graften 12
Granan 35
Grannebyån 14
Gransjöån 30
Granån 25
Granån 30
Granån 20
Granån 35
Granån 40
Granån 60
Granån 20
Gravan 30
Gravån 13
Griffelån
Grimmavadet 20
Grimsån
Grimån 20
Grisbäcken 16
Grissleån 13
Gruckån 30
Grunan 9
Grundbäcken 16
Grundträskbäcken 20
Grundträskån 25
Grundöjan 30
Gryckån 50
Gryssjögroven 10
Gryssjöån
Grytgölsbäcken 12
Grytsjöån 13
Grytån 16
Grytån 8
Gryvlan 25
Gråsjöån 11
Gråskaån 17
Gråtanån 25
Gråvalsån
Gräddån 9
Gräftån 11
Grängsjöån 20
Gräningsån 16
Grässjöbäcken 20
Grätnäsån 20
Gröna 45
Gröningsån 30
Grönå 20
Gröpplebäcken 16
Gröppleån 15
Grössjöån 6
Grövlan 50
Gullbäcken
Gullsjöälven 18
Gullspångsälven 250
Gullströmsån 18
Gullträskbäcken 30
Gulån 25
Gundleboån 10
Gunnaboån 20
Gunnarbäcken 50
Gunnarsån 7
Gunnarvattsån 36
Gunneboån 25
Guortabäcken 18
Gusemålabäcken 15
Gussisjöån 12
Gussvattenån 8
Guttan 40
Gysån 40
Gyttjeån 18
Gådaån 12
Gådeån 45
Gålarmoraån 16
Gålösån 15
Gårdaån 18
Gårdsjöån
Gårdsåsälven 13
Gårdvedaån 65
Gåsån 6
Gåsån 11
Gåxsjönoret 30
Gäddträskån 30
Gänsån 30
Gärdan 25
Gärdsrudsbäcken 14
Gärebäcken 15
Gärsjöbäcken 10
Gärssjöbäcken 20
Gärån 16
Gönan
Görjeån 65
Görslövsån 13
Göta älv 93
Göta älv / Klarälven 746
Götån 13
Habbestorpebäcken 16
Haddängsån
Hagaån 25
Hagbyån 75
Haggeån 30
Hagån
Hagälven 18
Hajumsälven 35
Hakerudsälven 20
Hakån
Halgån 55
Hallabäcken 14
Hallstaån 30
Halltorpsån 50
Halån 35
Hamborgsån 7
Hammarskogsån 20
Hammarsån
Hammelsströmmen 20
Hamrångeån 10
Handsjöån 12
Handölan 50
Hanhijoki 20
Harmångersån 90
Harrbäcken 12
Harrijåhka
Harrijoki 16
Harrträskbäcken 17
Harrån 30
Harsjöbäcken 30
Hartijoki 20
Harundan 15
Harån 15
Hasselån 11
Hassjöån 6
Hasslan 25
Hasslarpsån 20
Hasslebäcken 15
Hasslingsån 35
Hattabäcken 12
Hattsjöån 25
Haukarjåhkå 17
Havrabäcken 15
Havsjöälven 12
Havsvallen 14
Havån 16
Hedenlundaån 50
Hedströmmen 125
Hedån 9
Hegelån
Helgaboån
Helge å 200
Helgån 13
Hemgravsån 30
Hemlingsån 50
Hemulån 35
Henan 20
Henarån
Henån 25
Herrestorpeån 9
Herteån 25
Herängsån 18
Hietasenjoki 15
Himleån 40
Hindabäcken 25
Hinnan
Hinnsjöån 25
Hian 18
Hjorsetån 15
Hjortsbergaån 30
Hjoån 15
Hjuksån 45
Hjulån 8
Hjåggbölebäcken 20
Hjärtaredån 30
Hoan 80
Hobergsån 14
Hogarälven 15
Hokaån 25
Holmabäcken 18
Holmsbäcken 9
Holmsjöbäcken 20
Holmsundet 20
Holmsvattsbäcken 18
Holmsån 20
Holmträskbäcken 15
Holmträskbäcken 32
Holmån 14
Holtaneälven 10
Holån
Horgeån 14
Hornsjöbäcken 13
Hornvallaån
Hornån 17
Horrmundsvallen 60
Hosjöån 10
Hostån
Hovaån 20
Hovermoån 40
Hovgårdsån 15
Hovmanneån 6
Huftabäcken 15
Huhtajoki 20
Hulabäcken 13
Hulan 200
Hulekvillen 12
Hultsjöån 10
Hultån 14
Humlebäcken 17
Humpån 25
Hundsjöån 14
Hundsjöbäcken 18
Hundån 6
Husbyån 65
Husån 90
Huvudsjöbäcken 30
Hyboån 17
Hylteån 16
Hynnan 13
Hyttbäcken 15
Hyttån 17
Hyttälven 14
Hagaån 35
Hallborgsån 25
Hågaån
Hålsaxabäcken 13
Håmojåhka 25
Hångelån
Hårkan 180
Håvaån 40
Häbbersbäcken 25
Hädanbergsån 35
Häggån 50
Hälan 50
Hällestadsån 85
Hällingsån 45
Hällsjöbäcken 16
Hällsjöälven 15
Hällån 20
Hältorpsån 15
Hämmensån 17
Härjån 100
Härån 12
Hässjaån 60
Hästgångsån 14
Hästån 6
Hättorpsån 30
Hättvasselån 9
Hättälven 12
Höcklingsbäcken 12
Högboån 25
Högerumsån 16
Högfjärdån 14
Högforsån 40
Högforsälven 20
Högnäsån 25
Högvadsån 50
Höje å 40
Hökesån 20
Höksjöälven 20
Hökvattsån 25
Höljan 35
Höljån 17
Hörbyån
Hörlingeån 30
Hörnån 70
Hörtingerumsbäcken 12
Höstån 10
Höviksån 11
Höörsån
Ickån 35
Idbyån 40
Idbäcken 12
Idbäcken 11
Idbäcken 18
Idijoki 50
Idvattenbäcken 14
Idån
Igelälven 25
Iittojoki 18
Illån 20
Imälven 20
Indalsälven 431
Indån 18
Ingsån 6
Insjöbäcken 13
Inviksån 25
Ireå 17
Isalaån 24
Isnäsström 55
Isteån 30
Isträskbäcken 25
Isätrabäcken 15
Ittetjuolmajåhkå 17
Ivarsbyälven 20
Jamtmyrån 9
Jangsälven 11
Jansabäcken 17
Jansjönoret 25
Jarenjåhka 18
Jarrebäcken 30
Jerisjoki 40
Jietajoki 40
Jonsbergsån 30
Joranbäcken 20
Jorälven 17
Jostojoki 18
Jovattsån 40
Jugån 14
Jukkasjoki 30
Juksjaurbäcken 21
Juktån 150
Jularboån 30
Juleströmmen
Jumkilsån 40
Jungån 35
Junojoki 50
Junsterbäcken 14
Juojoki 20
Jussanjoki 20
Juån 30
Jädraån
Jällån 12
Jämnån 32
Jämtån 22
Järilån 45
Järkvisslebäcken 15
Järperudsälven 30
Järvbäcken 15
Järån 30
Järån 10
Jättån 25
Jävreån 30
Jönsån 10
Jörlovsälven 20
Jössbäcken 9
Kaarejoki 25
Kaarnesjoki 45
Kabusaån 17
Kafjärdsgraven 15
Kaipabäcken 40
Kaitumjåhka 20
Kaitumälven
Kajtasijoki 14
Kakubölesån 14
Kalixälven 472
Kallbäcken 9
Kallån
Kaltisbäcken 20
Kamajåhkå 50
Kangosjoki 30
Kanijåhka 18
Kannusjoki 12
Kantsjöbäcken 11
Karijoki 20
Karlsbäcken 25
Karlsforsälven 55
Karsbäcken 60
Karvsjöån 7
Kasenbergsån 15
Kaskasjåhkå 20
Kassjöån 20
Katebrobäcken 15
Kattebäck 13
Kattån 35
Kaunisjoki 70
Kavleån 20
Kaxån
Kedjan 25
Kelojoki 30
Kenttäjoki 17
Keräsjoki 65
Kesasjoki 20
Kesjöån 9
Kesuån
Kettilsjöån
Keupån 18
Kilan 70
Kilaån 60
Kilaälven 13
Kilbergsån
Kilingaån 30
Kilisån 50
Kilsån 10
Kilån 40
Kilängsån 8
Kindsjöån 9
Kingsån 13
Kinnbäcken 11
Kinnvallen 20
Kirjesån 50
Kitkiöjoki 20
Kivijoki 40
Klappmarkbäcken 17
Klarälven 460
Kleveån 13
Kliarydsån 17
Klingavälsån 35
Klingstorpabäcken 18
Klintboån 14
Klintforsån 60
Klockarbäcken 13
Klockarebäcken 30
Klockareån 14
Klockarån 14
Kloppanån 16
Klubboån 30
Klubbån 16
Klubbälven 30
Klämmabäcken 20
Kläppsjöbäcken 25
Klövån 11
Knarrbyån 35
Knipån 25
Knivstaån 13
Knivån 20
Knoälven 40
Knärån 18
Knöösinoja 18
Kolbäcksån 200
Kolningån 55
Kolån 14
Korpikån 40
Korsträskbäcken 20
Kortingån 20
Koutojoki 20
Krabbebäcken 10
Kramforsån 25
Krikinpojanjoki 14
Krikån
Krokan 15
Kroknorsbäcken 14
Kroksjöån 6
Kroksån 16
Krokån 70
Krusån 20
Krutån 35
Krycklan 20
Krypan 25
Kråkån
Kräftbäcken 16
Kräftån 25
Kräggan 20
Kubbobäcken 11
Kugerbäcken 18
Kuittasjoki 30
Kulbäcken 30
Kulijoki 20
Kullaån 10
Kultran 20
Kumla älv 11
Kumlaån 25
Kumsjöån
Kungsbackaån 40
Kungsbäcken 25
Kungsvekaån 8
Kunttjärnsälven 16
Kuobmujåhkå 16
Kuolpanjåhka 25
Kuoperjåhkå 10
Kuoujajåhkå 17
Kurusjoki 16
Kusabäcken 14
Kusån 25
Kutsasjoki 40
Kvarnbäcken 15
Kvarntorpsån 40
Kvarnån 20
Kvarnån 10
Kvarnån 30
Kvarnälven 9
Kvarseboån 8
Kvesarumsån 17
Kvällån 45
Kyllingsån 20
Kyndelsbäcken 12
Kyrkån 15
Kågeälven 95
Kålabodaån 30
Kårsajåhka 20
Kårån 25
Kåtokjåhkå 20
Kåtån 25
Kägleån 20
Kälkån 20
Kälvån 20
Kälån 20
Kämpegårdsån 12
Kärentöjoki 20
Kärrån 18
Kävlingeån 100
Käymäjoki 30
Kääntöjoki 20
Köarån 11
Kölan 18
Köljeån 15
Kölsjöån 40
Kölstaån 35
Könserumsån 20
Köpingsån 40
Lilla Stensån 14
Ladtjojåhka 35
Laduån 10
Lafsan 50
Lagan 230
Laggarboån 30
Laggälven 20
Lagnäsån 40
Lahnajoki 30
Lainioälven 260
Laisbäcken 20
Laisälven 190
Lakabäcken 35
Lakavattsån 30
Lankälven 20
Lannaån 25
Lanån 13
Lappbäcken 20
Larsboån 25
Latikbäcken 15
Lavabäcken 20
Lavasån 12
Lavsjöån 30
Laxbäcken 30
Laxsjöån 9
Laxöringsbäcken 12
Laån 25
Ledingsån 45
Leduån 60
Ledvassbäcken 20
Leipapbäcken 14
Leipiöjoki 25
Leipojoki 20
Lejarälven 30
Lejstaån 25
Lekarebäcken 10
Lekarydsån 35
Lekarån 20
Lekhytteån 12
Leksbäcken 12
Lemman 40
Lerbodaälven 17
Lerbäcken 12
Lermejåhkå 25
Lerumsån 30
Lerälven 20
Lesseboån 35
Lessujoki 20
Lettan 25
Letälven
Levarbäcken 14
Lianeälven
Lidan 90
Lidenån 9
Lidhultsån 20
Likan 25
Lill-Fjätan 30
Lill-Härjån 30
Lill-Lungnan 20
Lilla Helge å 25
Lilla Luleälven 240
Lillpiteälven 85
Lillån
Lillälven (Dalarna) 2
Lillälven (Värmland) 140
Limån 20
Linan 20
Linaälven
Linkkabäcken 40
Linneforsån 30
Linån 19
Lissmaån 11
Listerbyån 35
Littran 25
Liviöjoki 30
Ljungan 400
Ljungaån 25
Ljungbyån 75
Ljungån 60
Ljusnan 451
Ljusterån 25
Ljustorpsån 70
Ljusträskbäcken 30
Lobbersjöån 12
Lockringsån 50
Lockstaån 40
Lofsen 80
Loftaån 40
Lolokbäcken 18
Lombäcken 30
Lompolojoki 20
Lomsjöån 15
Lomån 13
Lorbybäcken 20
Lotorpsån 60
Lovisebergsälven 25
Loån 50
Lugnbäcken 14
Lugnån 20
Luleälven 470
Lummån 18
Lumpån 30
Lundaboån 15
Lundsbergsälven 14
Lunen 35
Lungsjöån 20
Lungälven 40
Lunndörrsån 25
Luongasjoki 35
Luossajoki 20
Lustbäcken 14
Lustån 55
Luvkullvattenån 17
Lyan 20
Lyckebyån 110
Lycksabäcken 70
Lysan 15
Lysjöån 11
Låddan 20
Låddejåhkå 35
Lågsjöån 14
Låkkejåhkå 30
Lånan 18
Långan 135
Långbäcken 20
Långshytteån 50
Långsjöån 25
Långsån 20
Långträskån 40
Långträskälven 60
Långvattsbäcken 30
Långvattsån 12
Långån 11
Låsån 11
Lädsån 19
Länsterån 25
Länsöån 17
Lärjeån 30
Lästringeån 11
Lätäseno 50
Lödran 17
Löftaån 30
Lögdeälven 200
Löjhamnsån 5
Lömman 10
Lömån 17
Lörbäcken 20
Lötån 9
Lötälven 16
Lövan 30
Lövboån 11
Lövseleån 9
Lövsjöälven 9
Lövstaån 20
Lövån 16
Maattajoki 30
Maderbäcken 16
Maejoki 14
Magasjöbäcken 25
Magnehultsån 17
Mailijoki 16
Maisajoki 17
Maivesjåhkå 30
Malbäcken 20
Maljasjoki 35
Malmaån 25
Malmån 40
Malstaån 15
Maltan 30
Malån 120
Malån 15
Mangslidälven 40
Maranjåhkå 20
Marsjöån
Marströmmen 60
Marsån 60
Marån 17
Masugnsbäcken
Matojoki 10
Matskanån 35
Mattaureälven 50
Mattaurjåhkå 30
Mattesbäcken 15
Mattjokbäcken 25
Medskogsån 40
Medstuguån 40
Mejvanbäcken 25
Melbyån 17
Mellanån 20
Mellanälven 20
Mellbyån 40
Menlösabäcken 13
Mensträskbäcken 35
Merasjoki 60
Mesjöbäcken 16
Miellätno 40
Miessaurebäcken 20
Mieån 45
Mikkelijoki 20
Millemålabäcken 15
Milån 20
Mittån 75
Mjällån 50
Mjögan 15
Mjölkalångaån 12
Mjölnaån 50
Mjölån 18
Mjösjöån 20
Mjöån 30
Molgan 20
Moraån 25
Mossån 20
Motala ström 285
Moån 30
Moån 35
Moälven 135
Muddusälven 50
Muggån 20
Muljokjåhka 35
Munkedalsälven 80
Muodosjoki 20
Muonioälven 380
Muorjejåhkå 16
Muruån 40
Murån 10
Murån 20
Murån 12
Muskusbäcken 12
Muskån 30
Musån 20
Myllyjoki 20
Myrträskbäcken 11
Mysklan 55
Mållebäcken 20
Målån 20
Mångan 16
Mångbyån 30
Mångmanån 20
Mångsälven
Mångån 25
Månstadsån 40
Månsträskån 30
Mårdsjöbäcken 20
Mälskarbäcken 14
Märlan 25
Märrån
Märsabäcken 30
Märstaån 14
Mölingan 20
Möllekullaå 14
Mölleån 7
Mölndalsån 50
Mörlandaån 8
Mörrumsån 185
Mörtsjöbäcken 13
Mörtsjöbäcken 14
Mörttjärnbäcken 13
Mörtträskbäcken 20
Mörtån 50
Mörtälven 10
Mösupbäcken 30
Naamijoki 90
Naartijoki 20
Nackaån 10
Nagasjöån 30
Naggån 20
Naisbäcken 25
Nakerätno 40
Namonsbäcken 30
Narkausjoki 75
Narkån 75
Nattajoki 20
Naustajåhkå 55
Nautasätno 60
Navarån 9
Navran 10
Nean 40
Nedre Pansikån 25
Nedre Tälningsån 20
Nianån 40
Niesajoki 14
Nietsajoki 17
Nilijoki 12
Nissan 185
Nitsån 35
Nittälven
Njakajåhkå 14
Njallejaurbäcken 15
Njarkalisjåhkå 13
Njuorakjåhka 13
Njuoraätno 50
Njuotjanjåhka 25
Njuovojåhkå 20
Nolbyälven 11
Noraån 30
Norboån 9
Nordbäcken 15
Nordre älv 16
Nordtjärnsälven 14
Nordån 13
Nordån 21
Noret 40
Noret 25
Noretbäcken 16
Noreån 40
Norr-Lillån 40
Norr-Veman 30
Norralaån 40
Norrbodbäcken 16
Norrboån 40
Norrbäcken 9
Norrböleån
Norrebäcken 17
Norrmjöleån 25
Norrström 300
Norrtäljeån 40
Norrviksån
Norrån 20
Norrån 15
Norrån 30
Norrälven 35
Norrängsån 11
Norsbobäcken 14
Norsjöån 35
Norsån 30
Norsån 45
Norsälven 180
Norån 35
Nossan 90
Nottjärnbäcken 15
Noån 30
Nuorukkajoki 20
Nuuksujoki 20
Nybroån 40
Nygårdsån 20
Nyköpingsån 150
Nylingsån 14
Nyrebäcken 18
Nyängsån 25
Nårvejåhkå 30
Nåsjöbäcken 15
Näcksjöån 14
Näckån 10
Näfsån 14
Näran
Näresbäcken 14
Närkån 30
Närsån 20
Näsbybäcken 10
Näshultaån 20
Näskeån 20
Nässjöån
Nästansjöån 55
Näsån 180
Nätraån 100
Nättrabyån 60
Näverijoki 20
Näveån 11
Nävran 35
Nävraån 25
Nötån 35
Obyån 20
Ögan 25
Ogströmmen 70
Ohtanajoki 17
Öjan 18
Öjeån 18
Öjungsån 18
Öjvasseln 13
Öjån 85
Oknebäcken 30
Ol-Olsån 25
Ölån 18
Olandsån 80
Ölboån 13
Ölebäcken 18
Olingan 30
Olingeån 20
Ölman 35
Olosjoki 45
Olsbäcken 35
Ömboån 20
Önskanån 20
Onttojoki 25
Opeån 8
Örån 17
Örasjöån 18
Örboholmsån 11
Oreälven 140
Örebäcken 10
Örebäcken 10
Öredalsån 30
Örekilsälven 90
Öreälven 240
Orgån 30
Orjasjoki 20
Örlan 20
Ormvasslan 10
Örnstolån 30
Ösan 70
Osabäcken 20
Örsundaån 70
Örträskbäcken 18
Örupsån 20
Östbyån 18
Österdalälven
Öster-Kjolån 13
Österån 50
Österån 16
Österängsån
Östra Kaskasajåhka 13
Östra Orlundsån 30
Östra Syterbäcken
Ottervattsbäcken 15
Ottsjöströmmen 16
Ounisjoki 50
Ovansjö-Vattenån 20
Ovån 20
Övre Oldan 30
Övre Pansikån 25
Övrekvarnsälven 13
Oxbroälven 6
Oxbäcken 20
Oxbäcken 10
Oxnäsån 25
Oxsjöån 13
Oxundaån 30
Oxvattenbäcken 20
Paamajoki 20
Paankijoki 30
Pahtajoki 25
Painajaisjoki 30
Paittasjoki 14
Pakajoki 25
Pakkojåhkå 25
Paktajåhka 20
Pallakajoki 13
Palojoki 70
Paltajåhka 16
Parakkajoki
Parasbäcken 13
Parkajoki 60
Parkkijoki 13
Partån 10
Paubäcken 55
Paulajåhkå 16
Pauliströmsån 55
Pellabäcken 14
Pellijoki 17
Pellojoki 20
Pengån 30
Pennikajoki 17
Penningbyån 30
Pentäsjoki 60
Perstorpsbäcken 20
Peräjäjoki 15
Pesosenjoki 25
Pessisjåhka 20
Petikån 75
Pierujoki 40
Piettarasjoki 12
Pieturajåhkå 17
Piilijoki 15
Pilkbäcken 16
Pillisoån
Pillkabäcken 14
Pineboån 12
Pinnån 45
Pirttiniemenjoki 25
Piteälven 400
Pitsijoki 20
Pjältån 30
Pjäsörbäcken
Plågbäcken 12
Pojmisbäcken 17
Porsån 30
Portilaån 14
Pounujoki 12
Prostgårdsälven 20
Prästbäcken 16
Prästhytteån 25
Pulsujoki 60
Puolisjoki 30
Puotojåhkå 12
Puottaurebäcken 20
Pysäjoki 25
Pyttbäcken 20
Påkamålabäcken 14
Pålböleån 40
Pålängeån 12
Påståjåhka 18
Päiväjoki 25
Pärlälven 140
Pösan 20
Radnejaurälven 30
Raftan 20
Rakisätno 55
Rakkurijoki 17
Raktenjåhkå 30
Rambergsån 11
Rammsjöån 6
Ramsan 50
Ramstaån 25
Ramån 10
Randaljåhkå 20
Rannäsaån 4
Ranån 25
Rapaätno 75
Rappenjåhkå 50
Ratasoja 20
Rattsjöälven 20
Rattån 12
Ratuån 25
Rauskasjoki 30
Rautasälven 135
Rautbäcken 16
Rautojåhkå 18
Rauvosjoki 20
Ravesjbäcken 15
Regasjöån 35
Rejån
Rekån 14
Remmarån 35
Renforsbäcken 25
Rensjöån 9
Renträskån 3
Reunajåhkå 25
Ribraurjåhkå 35
Rickleån 145
Riebnesströmmen 72
Rienakkajoki 25
Rikebäcken 18
Rimojåhkå 25
Ringsån 14
Rinnan 30
Rinnån 20
Rinnälven 15
Ripakkajoki 14
Ripasätno 25
Risbäcken 20
Riskeboån 10
Rissajåhkå 20
Rissjöbäcken 20
Risån 60
Riteljåhkå 20
Rittakjåhkå 40
Rivsjövasslen 9
Rockbäcken 20
Rocknöbäcken 15
Rocksjöån 15
Rockån 10
Roggån 30
Rogsån 35
Rokån 50
Rolfsån 90
Romsån 12
Romälven
Ronnebyån 115
Ronningsbäcken 11
Ropijoki 16
Rosseln 25
Rossån 20
Rosån 13
Rosån 35
Rotnen 70
Rottnan 110
Rottneån 20
Rotån 25
Rudsjöån 14
Rudtjärnsbäcken 17
Ruggan 25
Rukojoki 14
Rullån
Runnarjoki 15
Ruodusjoki 15
Ruoktojåhkå 45
Ruonasjåhka 16
Ruonekjåhkå 40
Rusbäcken 45
Ruskträskbäcken 40
Ruskån 20
Rutnajoki 18
Rutsabäcken 20
Rutån 8
Ryån
Rymman 30
Ryssån 40
Råbäcken 11
Råcksta å 45
Rågobäcken 20
Råmmån 35
Rånden 80
Råneälven 215
Rångedalaån 14
Råsjöån 25
Råstätno 65
Råvvejåhkå 14
Råån 30
Rädan 14
Räggån 20
Rällan 20
Rällsjöån 10
Rällsälven 60
Rältån 13
Rämånaälven 7
Rängsjöbäcken 9
Ränkaån 13
Rännöån 20
Rätniltjåhkå 17
Rävabäcken 10
Rävsjöån 15
Röbackaån 9
Rödingsträskbäcken 20
Rödån 30
Röglaån 12
Röjan 40
Röjdan 75
Rökbergsån 11
Rökån 20
Rölandaån 12
Rönnbäcken 20
Rönne å 115
Rönälven 9
Rördalsån 17
Rörums norra å 11
Rörums södra å 18
Rörvattenån 13
Rörån 80
Rössjöholmsån 35
Rösteån 55
Röttleån 35
Rövran 30
Röån 65
Röjån 65
Röjan 65
Röälven 15
Saankijoki 65
Saarilompolonjoki 25
Saggån 12
Sagån 70
Saimujoki 30
Saittajoki 20
Sakajoki 11
Saksbäcken 14
Sallsjöån 30
Saluån 20
Salvijukke 18
Sandbyån 13
Sandbäcken 20
Sandserydsån 11
Sandsjöån 40
Sandsjöälven 20
Sandvadsbäcken 12
Sandån 11
Sangisälven 110
Sannarpsån 11
Sannån
Sartajåhkå 30
Sarvesjåhkå 18
Satmyrån 20
Satsbäcken 10
Satsån 30
Sattajoki 13
Sautusjoki 20
Saxbroån 17
Saxhyttån 20
Saxhyttälven 40
Saxån 45
Saxälven
Siebbjåkkbäcken 25
Sege å 50
Segerån 12
Segesholmsån 20
Segmoälven 9
Sekkujoki 45
Selakbäcken 25
Selsbäcken 17
Seltjärnsån
Selångersån
Semlan 35
Semsån
Sevujoki 40
Sexan 50
Sidsjöbäcken 7
Siekajoki 12
Siekkijoki 16
Sieperjåhkå 30
Sierkajåhka 25
Siggarpsån 20
Siikajoki 30
Sikbäcken 35
Sikforsån 35
Siksjöbäcken 11
Sikträskbäcken 15
Sikträskbäcken 20
Sikån 75
Silbodalsälven 20
Sillbäcken 30
Sillerboån 80
Silletorpsån 30
Silverån 85
Silån 25
Simeån
Simontorpsån 20
Simsjöån
Singsån 35
Singån 25
Sipmekälven 17
Sittån 20
Sivakkajoki 17
Sixån 13
Sjaunjaätno 90
Sjnjuftjutisjåkkå 25
Sjoutälven 80
Sjulsån 45
Sjuskinnån 15
Sjuströmmar 12
Själlarimsbäcken 15
Sjöaredsbäcken 10
Sjöboån
Sjöholmsån 12
Sjömilleån 9
Sjöris älv
Sjöråsån 30
Skacksjöälven 6
Skagersholmsån 16
Skaidejåhkå 16
Skaitebäcken 17
Skallarebäck 16
Skansnäsån 25
Skansån 20
Skansån 50
Skarendalån 20
Skarpån 45
Skartajåhka 20
Skattmansöån 30
Skattån 40
Skavebäck 17
Skavån
Skebergaån 14
Skebokvarnsån 18
Skeboån 50
Skedviån 40
Skellefteälven 423
Skenaån 25
Skeppsbrobäcken 20
Skidbäcken 17
Skidträskbäcken 12
Skidträskån 50
Skidån 7
Skieltajåhkå 40
Skifteboån 16
Skikkibäcken 30
Skillebyån 12
Skintan 13
Skirsjöån 11
Skirsjöån 20
Skivarpsån 25
Skiverstadån 16
Skivsån 12
Skogträskbäcken 20
Skomstjärnån 9
Skorombäcken
Skravelbäcken 14
Skravelån 12
Skrikviksån 15
Skräbeån 85
Skurdalsån 14
Skuttran 14
Skvalån 20
Skyllbergsån 30
Skymmelån 13
Skålån 140
Skårrån 14
Skårsälven 11
Skäppträskån 70
Skärboälven 14
Skärjån 55
Skärkan 35
Skärshultaån 17
Skärvagan 25
Skärvagsån 18
Skärveteån 45
Skärvån 14
Skärvångsån 30
Skärån 20
Sköruvjukke 13
Sladansån 5
Slagsån 17
Slakaån 20
Slandromsån 13
Slevån 15
Slien 13
Slipbäcken 25
Slipsikån
Slorudsälven 30
Slottsån 45
Slumpån 50
Slyan 14
Slåtteån 15
Slåttån 10
Slöan 14
Smedjeån 55
Smedsmyrbäcken 12
Smedstorpsån 40
Smygarebäcken 15
Smålarpsån 20
Smörbäcken
Smörån 18
Snoderån 25
Snottenån 10
Snurrijåhka 20
Snytsboån 40
Snällerödsån 17
Snärjebäcken 45
Snövlebodaån 35
Snöån 40
Solbergsån 25
Solingsbäcken 16
Sollumsån 14
Solviksälven 9
Solälven 30
Sorgån 20
Sorkan 13
Sottujoki 15
Sotån
Soukolojoki 45
Soutusjoki 20
Spannån
Spikselån 25
Spikåsbäcken 20
Spikälven 45
Spillerbäcken 13
Spillingsån
Spjutån 3
Spångån 4
Stora Härjån
Stabäcken 15
Staddajåhkå 16
Stadsån 9
Stalbobäcken 20
Stallbackaån 18
Stalojåhka 30
Stampbäcken 10
Stampån 20
Stamsjöån 70
Stantarjåhkå 20
Stapuljåhkå 14
Stavarsjöbäcken 20
Staversån 15
Stavselån 30
Stavtjärnån 9
Stavån 20
Stenebyälven 40
Stensjöån 20
Stensjöån 25
Stensån 45
Stenträskbäcken 10
Stenån 12
Stenån 10
Stimmerboån 30
Stjärnorpebäcken 15
Stockbäcken 11
Stockforsälven 35
Stocksboån 20
Stockån
Stockälven
Stor-Fjätan 35
Stora Härjeån 20
Stora Njupån 16
Storbodströmmen 90
Storbäcken 35
Storbäcken 15
Storbäcken 30
Storbäcken 50
Storbäcken 18
Storbäcken 14
Storebergsån 20
Storforsälven 60
Storkvarnbäcken 17
Stormyrbäcken 20
Storsjöån 12
Storträskån 20
Storvattenån 20
Storån 60
Storån 20
Storån 35
Storån 65
Storån 70
Storälven 11
Strinneån 20
Strulån 10
Stryån 10
Stråfulan
Strågbäcken 10
Stråån 20
Strömarån 35
Strömsbäcken 20
Strömsån 30
Strömsån 20
Stupån 17
Stutvattenbäcken 20
Styggforsån 18
Stångsmålaån 20
Stångån 185
Stödstorpaån 20
Stökbäcken 10
Stöpån
Stöpälven 20
Sudokbäcken 25
Suksijoki 20
Sularpsbäcken 11
Suledsälven 7
Sulsjöån 8
Sulån 25
Sundsbyälven 17
Sundstorpsån 15
Sundströmmen 10
Sundträskbäcken 13
Sunnanån
Sunnerstaån
Sunnån 20
Sunnäsån 17
Suobbat-Tjåhka 30
Suoinakjåhkå 40
Suoksaurebäcken 20
Suolojåhkå 17
Suopatusjoki 16
Suoppetjukke 11
Surrebäcken 20
Surtan 40
Suseån 50
Suvijoki 30
Svalesjåhkå 18
Svaltjajåhkå 11
Svanavattenån 14
Svanforsbäcken 12
Svaningsån 50
Svanån 25
Svanån 10
Svartabäcken 30
Svartbäcken 14
Svartijåhkå 35
Svartsjöån
Svartån 15
Svartån 20
Svartån 165
Svartån 30
Svartån 90
Svartån 55
Svartån 16
Svartån 11
Svartån 22
Svartälven
Svedjeån 18
Svedån 17
Svensbyån 30
Svenstaån 25
Sverkestaån 90
Sverkojåhkå 17
Sviestadsån 50
Svinabäcken 12
Svintunaån 9
Svinån 10
Svärdälven 40
Svärtaån 40
Syväjoki 15
Sågbäcken 18
Sågån 9
Sågån 8
Sålnen 40
Sångan 20
Sångesälven
Sånghusån 20
Sällerhögsån 11
Sällevadsån 30
Sälmån 17
Sälsjöbäcken 13
Sämsjöån 45
Sännan 25
Sännån 45
Särkijoki 17
Särkån
Särvan 55
Säsån 7
Sätersälven 16
Sätraån 20
Sävarån 140
Sävastabäcken 10
Sävaån 45
Säveån 130
Sävjaån 50
Sävsjöbäcken 13
Sävsjöån 20
Sävälven 30
Säxån 14
Sääjoki 20
Söderedeån 11
Söderhamnsån
Söderköpingsån 80
Söderträskbäcken 17
Söderängsån 11
Södra Anundsjöån 65
Sör-Lillån 75
Sörbyån 12
Sörjabäcken 11
Sörmjöleån 25
Sörviksån 20
Sörån 30
Sörån 25
Sösjöbäcken 13
Sösjöån 14
Söån 20
Tabergsån 35
Takajoki 30
Tallån 35
Tallåsbäcken 16
Talvatissjöbäcken 15
Tandlaån 25
Tandsjöån 13
Tandån 20
Tangån 30
Tannbäcken 25
Tansbäcken 15
Tansån 16
Tanumsälven
Tarfalajåhka 11
Tarmsälven 30
Taruantojoki 55
Tarån 20
Taske å 12
Tassbyälven 15
Tavelån 65
Tegabäcken 18
Tegelsmoraån 9
Telebäcken 50
Teletöisenjoki 16
Temminkijoki 11
Tengeliönjoki 125
Tennan 40
Tenningån 25
Tertojåhka 50
Testeboån 110
Teurajoki 70
Tevån 18
Tidan 185
Timsån 11
Timsälven 125
Tingsjöån 20
Tingvastobäcken 18
Tingån
Tinnerbäcken 18
Tivsjöån 25
Tiån 14
Tjaktjaurälven 30
Tjartsebäcken 18
Tjatitjjåhkå 20
Tjatsvaggejåhkå 20
Tjautjerbäcken 18
Tjengaljåhkå 17
Tjeurajåhkå 18
Tjidtjajåhkå 30
Tjipkobäcken 13
Tjulån 40
Tjuoltajåhkå 30
Tjuonavaggejåhka 14
Tjuoukutimjåhkå 16
Tjutebäcken 11
Tjålojåhka 14
Tjåterbäcken 20
Tjäpsjukke 15
Tjärekullaån 20
Tjärngetbäcken 13
Tjärnsälven 45
Tjörningabäcken 13
Tobyälven 18
Toftaån 9
Tolitaälven 25
Tolkbäcken 17
Tolkkijoki 25
Tommarpaån 45
Torasjoki 15
Torisbäcken 11
Torneälven 545
Torpabäcken 20
Torpaån 20
Torpedalsälven 20
Torpån 20
Torrebergabäcken 14
Torrfinnån
Torsbäcken 16
Torshagsån 14
Torsjöån 20
Torsmovasseln 13
Torvsjöån 40
Torvån 12
Torån 20
Toskbäcken 16
Tranebergsälven 25
Trankvillsån 20
Trinnan 18
Trollbosjöån 10
Trosaån 70
Trosbyån 17
Tryssjöbäcken 13
Trändeån 40
Träppjaån 20
Trödjeån 20
Trönningeån 11
Trösälven 35
Tsåkaurjåhkå 12
Tukijåhkå 25
Tullstorpsån 20
Tulusjoki 11
Tumbaån 16
Tunaån 70
Tunnersjöbäcken 25
Tuoljebäcken 20
Tuolpukkajoki 12
Tuorpunjåhkå 20
Tuortapebäcken 18
Tupojoki 25
Turingeån 25
Tutturjåhka 17
Tuvattsån 13
Tuvebäcken 14
Tvååkers kanal 20
Tväringsån 20
Tvärlikan 14
Tvärån 8
Tvärån 17
Tvärån 9
Tvärån 13
Tvärån 16
Tvärån 40
Tvärån 20
Tvärån 8
Tvärån 13
Tvärån 30
Tvärån 14
Tvärån 35
Tvärån 115
Tvärälven 30
Tvärälven 17
Tynnsån 25
Tyresån 30
Tåmälven 40
Tångsån 30
Tångån 14
Tåsan 45
Täckelån 20
Täfteån 45
Täftån 16
Tälgslättån 45
Täljareån 8
Täljeån 20
Tällvattsbäcken 30
Tällån 16
Tämnarån 100
Tängvattsbäcken 35
Tännån 65
Tärendöälven 50
Tärnaån 75
Tärnickån 17
Töftedalsån 40
Töjsan 20
Töreälven 75
Törlan 20
Törnaån 10
Törnan 9
Uddbäcken 10
Udtjabäcken 45
Udtjajåhkå 20
Ugan 18
Uggelforsån 15
Ukerån 12
Ullersjöbäcken 10
Ullersättersbäcken 16
Ullnaån 6
Ullångsån 30
Ulvsnäsabäcken 14
Ulvån 12
Umeälven 477
Unnan 50
Upmasjåhkå 35
Upperudsälven 145
Urstjärnälven 25
Urtomanjoki 18
Utansjöån 30
Utbyån 9
Utsulån
Utterbäcken 11
Utterån 60
Uvan
Uvån 90
Vadbäcken 9
Vadsbäcken 20
Vadstorpån 20
Vadälven 8
Vaggeälven 90
Vagnboströmmen 15
Vaijajoki 20
Vaikkojoki 25
Vajbäcken 40
Vakran 20
Vaksjöbäcken 17
Valasjåhkå 12
Valburån 18
Valkanjaurbäcken 15
Vallasån 14
Vallbyån 35
Valldroån 16
Vallmoraån 15
Vallsjöån 13
Valsjöbäcken 13
Valtajåhkå 30
Valtiojoki 45
Valundabäcken 11
Valvattenbäcken 14
Valån 30
Vammarsmålaån 13
Vandelnån 7
Vannstadån 20
Vanån 140
Vapsajåhkå 30
Vapstälven 100
Varaån 14
Varjisån
Varnan 20
Varån 50
Vasejåhka 25
Vasksjöån
Vassaraälven 45
Vassbäcksån 11
Vassjöån 20
Vasslen 12
Vathanjoki 20
Vattenån 20
Vaxsjöån 25
Vebomarksån 20
Vegan 15
Vege å 50
Veksjöbäcken 12
Veksjöån
Velångsbäcken 17
Veman 100
Vendelån
Venetjoki 40
Vepmemokbäcken 13
Verbobäcken 30
Verkanbäcken 14
Verkarskogsbäcken 10
Verkasjoki 20
Verkaån 30
Verkebäcksån 20
Verkmyrån 10
Verkälven 11
Vervelån
Vessingeån 18
Vetlandabäcken 11
Vibybäcken 20
Vibäckabäcken 10
Vidboån 17
Videbäck 20
Viejejåhkå 18
Viejeströmmen 30
Viepsajåhkå 20
Vierrojåhkå 12
Vierydsån 40
Vietasätno 110
Vieån 30
Vigdan 25
Viggan 30
Vikan 45
Vikarälven 20
Vikeväjoki 20
Viksjöån 20
Vilshultsån 25
Vimleån 20
Vindelälven 467
Vindån 40
Vingån 10
Vinne å 30
Vinån 20
Virkesjöbäcken 12
Virtajåhkå 15
Virån 65
Visjöån 30
Viskan 140
Viskansbäcken 13
Viskebäcken 16
Visman 35
Vispolenån 13
Vissjöån
Vistbäcken 35
Vistån 90
Vitbäcken 70
Vitsandsälven 25
Vittanbäcken 20
Vittangiälven 125
Vittankijoki 18
Vitträskbäcken 18
Vitån 85
Vojmån 225
Vormbäcken 50
Voxnan 195
Vramsån 55
Vrangsjöbäcken 11
Vretaån 20
Vrångsälven 65
Vrångån 17
Vuoiturjåhka 20
Vuokkasenjoki 25
Vuolejaurbäcken 11
Vuolgamjaurbäcken 10
Vuolusjåhka 35
Vuomajoki 20
Vuomajåhka 20
Vuononoja 16
Vuoskojåhka 13
Vuoskonjåhkå 20
Vuoskujoki 20
Vuosmajåhkå 25
Vuostojoki 30
Vuotkajåhka 20
Vuotnajåhka 45
Vuottasbäcken 20
Vuoulajåhkå 20
Vuovosjukke 40
Vutnesjjåhkå 20
Vådån 12
Vågsjöån
Vågträskbäcken 25
Vålvasslan 11
Våmån 40
Vångan 10
Vårträskbäcken 12
Våsån 14
Våtsjöån 8
Vägån 20
Vähäjoki 15
Väktarån 20
Väla å 20
Välabäcken 14
Vällingbäcken 10
Vällingån 30
Vällån 11
Vämmesån 18
Vängelälven 40
Vänjaurbäcken 35
Vänneån 25
Värnaån 30
Värån 20
Väster-Henan
Västerdalälven 315
Västerhocklan 18
Västerån 30
Västerån 30
Västnårån 25
Västra Dalkarlsån 30
Västra Jolen 20
Västrakullabäcken 20
Vävelsjöån 13
Växan 18
Växboån 14
Väärtioja 16
Vökarbäcken 14
Yabergsån 18
Yan 30
Ybbarpsån 25
Ycklan 30
Ylijoki 13
Ylinen Kihlankijoki 20
Ylinen Surujoki 30
Ylläsjoki 60
Ysjöälven 20
Ytterån 80

See also

References