Mang
Native toVietnam, China
EthnicityMang
Native speakers
4,900 (2007 – 2009 census) 3,200 (1999 – 2007? census)[1]
Language codes
ISO 639-3zng
Glottologmang1378
ELPMang

Mang (autonym: [maŋ35]; Chinese: 莽语; pinyin: Mǎngyǔ) is an Austroasiatic language of Vietnam, China, and Laos. It is spoken mainly in Lai Châu Province, Vietnam and across the border in Jinping County, China. It was first documented only in 1974.

In China, the Mang people are also called Chaman (岔满), Abi (阿比), Mengga (孟嘎), Bageran (巴格然), and Mo (莫).[2] They are officially classified by the Chinese government as ethnic Bulang (布朗族) (Jinping County Gazeteer 1994).

Distribution

In Lai Châu Province, Vietnam, Mang is spoken by 2,200 people in the districts of Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, and in other nearby areas,[2] including in Nậm Ban Township, Sìn Hồ District, Lai Châu Province.[3][4] In China, Mang speakers numbered 606 people in 1999. The Mang of China claim to have migrated from Vietnam in recent times. Gao's (2003) Mang data is from Xinzhai (新寨), Nanke Village (南科村), and Jinshuihe Township (金水河镇[5]).

The Jinping County Gazetteer from the Republic of China period lists 12 Mang villages: Gongdaniu (公打牛[6]), Luowuzhai (落邬寨), Pinghe (坪河, in Xiazhai 下寨,[7] Zhongzhai 中寨,[8] Shangzhai 上寨), Hetouzhai (河头寨), Guanmuzhai (管木寨), Naxizhai (纳西寨), Bianjiezhai (边界寨), Longshuzhai (龙树寨), Caoguoping (草果坪), and Nanke (南科[9]).

Vocabulary comparison

Comparison of some basic vocabulary words in Mang with other branches of Austroasiatic:[10]

Gloss Mang proto-Waic / proto-Palaungic Khmu Bolyu Bugan proto-Vietic Mon / Old Mon
‘I’ ʔuː⁴ *ʔɨʔ / *ʔɔːʔ ʔoʔ ʔaːu⁵⁵ ɔ³¹ *soː ʔoa / ʔɔj
‘water’ ʑum¹ *rʔom / *ʔoːm ʔom nde⁵³ nda²⁴ *ɗaːk dac / ɗaik
‘two’ ʑɨəj⁴ *ləʔar / *ləʔaːr baːr mbi⁵⁵ bi³¹ *haːr ba / ɓar
‘fire’ ɲɛ² *ŋɒl / *ŋal pʰrɨə mat³³ a̠u³¹ *guːs kəmot / –
‘blood’ haːm¹ *hnam / *snaːm maːm saːm⁵³ sa⁴⁴ *ʔasaːmʔ chim / chim
‘five’ han² *phɒn / *pəsan (Tay Hat sɔːŋ) me³¹ mi⁴⁴ *ɗam pəsɔn / sun
‘eye’ mat⁷ *ʔŋaj / *ˀŋaːj mat mat⁵³ mɛ̱³³ *mat mòt / mɔt

References

 1. ^ Mang at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
 2. ^ a b Gao (2003), p. 1
 3. ^ "Người Mảng". Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc (in Vietnamese). 14 July 2006. Archived from the original on 2013-12-02. Retrieved 2013-11-27.
 4. ^ Tạ Văn Thông (2000). "Loại từ trong tiếng Mảng". Loại từ trong các ngôn ngữ ở Việt Nam: Tập I (in Vietnamese). Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học Việt Nam. pp. 229–244.
 5. ^ "Jīnpíng Miáozú Yáozú Dǎizú Zìzhìxiàn Jīnshuǐhé Zhèn Nánkē Cūnwěihuì Nánxíng Xīnzhài Cūn" 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇南科村委会南行新寨村 [Nanxing Xinzhai Village; Nanke Village Committee; Jinshuihe Town; Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County]. ynszxc.gov.cn (in Chinese). Archived from the original on 2013-12-03. Retrieved 2013-02-21.
 6. ^ "Jīnpíng Miáozú Yáozú Dǎizú Zìzhìxiàn Jīnshuǐhé Zhèn Wūyāpíng Cūnwěihuì Léi Gōngdǎniú Cūn" 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇乌丫坪村委会雷公打牛村 [Lei Gongdaniu Village; Wuyaping Village Committee; Jinshuihe Town; Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County]. ynszxc.gov.cn (in Chinese). Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2013-02-21.
 7. ^ "Jīnpíng Miáozú Yáozú Dǎizú Zìzhìxiàn Jīnshuǐhé Zhèn Nánkē Cūnwěihuì Pínghé Xiàzhài Cūn" 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇南科村委会坪河下寨村 [Pinghe Xiazhai Village; Nanke Village Committee; Jinshuihe Town; Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County]. ynszxc.gov.cn (in Chinese). Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2013-02-21.
 8. ^ "Jīnpíng Miáozú Yáozú Dǎizú Zìzhìxiàn Jīnshuǐhé Zhèn Nánkē Cūnwěihuì Pínghé Zhōngzhài Cūn" 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇南科村委会坪河中寨村 [Pinghe Zhongzhai Village; Nanke Village Committee; Jinshuihe Town; Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County]. ynszxc.gov.cn (in Chinese). Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2013-02-21.
 9. ^ "Jīnpíng Miáozú Yáozú Dǎizú Zìzhìxiàn Jīnshuǐhé Zhèn Nánkē Cūnwěihuì Nánkē Lǎozhài Cūn" 金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇南科村委会南科老寨村 [Nanke Laozhai Village; Nanke Village Committee; Jinshuihe Town; Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County]. ynszxc.gov.cn (in Chinese). Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2013-02-21.
 10. ^ Sidwell, Paul (2021). "Classification of MSEA Austroasiatic languages". The Languages and Linguistics of Mainland Southeast Asia. Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 179–206. doi:10.1515/9783110558142-011. ISBN 9783110558142.
 • Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Hữu Hoành; Tạ Văn Thông (2009). Tiếng Mảng (in Vietnamese). Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.
 • Nguyễn Hùng Mạnh (2011). Thơ ca dân gian dân tộc Mảng (in Vietnamese). Hà Nội: Nhà xuất bản văn hóa dân tộc. ISBN 978-604-70-0097-5.
 • Gao, Yongqi 高永奇 (2003). Mǎngyǔ yánjiū 莽语硏究 [A Study of Mang] (in Chinese). Beijing: Minzu chubanshe.