This article uses bare URLs, which are uninformative and vulnerable to link rot. Please consider converting them to full citations to ensure the article remains verifiable and maintains a consistent citation style. Several templates and tools are available to assist in formatting, such as reFill (documentation) and Citation bot (documentation). (August 2022) (Learn how and when to remove this template message)
پاینده بادا ایران
English: Long Live Iran

Former national anthem of the  Islamic Republic of Iran
LyricsAbolghasem Halat, 1980
MusicMohammad Biglaripour, 1980
Adopted24 March 1980
Relinquished1990
Preceded byImperial Anthem of Iran
Succeeded byNational Anthem of the Islamic Republic of Iran
Audio sample

"Pâyande Bâdâ Irân" (Persian: پاینده بادا ایران, Persian pronunciation: [pʰɒːjænˈde bɒːˈdɒː ʔiːˈɒːn]) or Long Live Iran is the former national anthem of the Islamic Republic of Iran. It was composed by Abolghasem Halat and was adopted after the establishment of the Islamic Republic, replacing the de facto national anthem Ey Iran which was used prior to that during the transition period. It was replaced in 1990 with the current national anthem of Iran.

Lyrics

Persian original[1][2]
Perso-Arabic script UniPers Romanization IPA transcription

١
شد جمهوری اسلامی به پا
که هم دین دهد هم دنیا به ما
از انقلاب ایران دِگر
کاخ ستم گشته زیر و زِبَر
تصویر آینده[a] ما، نقش مراد ماست
نیروی پاینده‌ی[b] ما، ایمان و اتحاد ماست
یاریگر ما دست خداست
ما را در این نبرد او رهنماست

برگردان
در سایه ی[c] قرآن جاودان
پاینده بادا ایران

٢
آزادی چو گل‌ها در خاک ما
شکفته شد از خون پاک ما
ایران فرستد با این سرود
رزمندگان وطن را درود
آیین جمهوری ما، پشت و پناه ماست
سود سلحشوری ما، آزادی و رفاه ماست
شام سیاه سختی گذشت
خورشید بخت ما تابنده گشت

برگردان

I
Šod jomhurie eslâmi be pâ
Ke ham din dahad ham donyâ be mâ
Az enqelâbe Irân degar
Kâxe setam gašte zir o zebar
Tasvire âyandeye mâ, naqše morâde mâ
Niruye pâyandeye mâ, imân o ettehâde mâ
Yârigare mâ daste Xodâst
Mâ râ dar in nabard u rahnamâst

Bargardân
Dar sâyeye Qorʿân jâvedân
Pâyande bâdâ Irân!

II
Âzâdi cô golhâ dar xâke mâ
Šekofte šod az xune pâke mâ
Irân ferestâd bâ in sorud
Razmandegâne vatan râ dorud
Âine jomhuriye mâ, pošt o panâhe mâst
Sude salahšuriye mâ, âzâdi o refâhe mâst
Šâme siâhe saxti gozašt
Xôršide baxte mâ tâbande gašt

Bargardân

1
[ʃod̪ d͡ʒo̝m.huː.ˈɾiː.je es.lɒː.ˈmiː be pʰɒː ǀ]
[k̟ʰe hæm d̪iːn d̪æ.ˈhæd̪ hæm d̪on.ˈjɒː be mɒː ǀ]
[(ʔ)æz eɴ.ɢe.ˈlɒː.be (ʔ)iː.ˈɾɒːn d̪e.ˈgæɾ ǀ]
[ˈkʰɒː.x̟e se.ˈt̪ʰæm gæʃ.ˈt̪ʰe ziːɾ‿o ze.ˈbæɾ ǀ]
[t̪ʰæ̝s.ˈviː.ɾe (ʔ)ɒː.jæn.ˈd̪e.je mɒː ǀ ˈnæx.ʃe mo.ˈɾɒː.d̪e mɒː ǁ]
[niː.ˈɾuː.je pʰɒː.jæn.ˈd̪e.je mɒː ǀ (ʔ)iː.ˈmɒːn‿o (ʔ)et̪.t̪ʰe.ˈhɒː.d̪e mɒː ǀ]
[jɒː.ɾi.ˈgæ.ɾe mɒː ˈd̪æs.t̪ʰe xo.ˈd̪ɒːst̪ʰ ǀ]
[mɒː rɒː d̪æɾ iːn næ.ˈbæɾd̪‿uː ræh.næ.ˈmɒːst̪ʰ ǀ]

[bæɾ.gæɹ.ˈdɒːn]
[d̪æɾ sɒː.ˈje.je ɢoɾ.ˈʔɒːn d͡ʒɒː.ve.ˈd̪ɒːn ǀ]
[pʰɒː.jæn.ˈd̪e bɒː.ˈd̪ɒː (ʔ)iː.ˈɾɒːn ǁ]

2
[(ʔ)ɒː.zɒː.ˈd̪iː t͡ʃʰo gol.ˈhɒː d̪æɾ ˈxɒː.k̟ʰe mɒː ǀ]
[ʃe.kʰof.ˈt̪ʰe ʃod̪ æz ˈxuː.ne ˈpʰɒː.k̟ʰe mɒː ǀ]
[(ʔ)iː.ˈɾɒːn fe.ɾes.ˈt̪ʰæd̪ bɒː (ʔ)iːn so̝.ˈɾuːd̪ ǀ]
[ræz.mæn.d̪e.ˈgɒː.ne væ.ˈt̪ʰæn rɒː d̪o̝.ˈɾuːd̪ ǀ]
[(ʔ)ɒː.ˈ(j)iː.ne d͡ʒo̝m.huː.ˈɾiː.je mɒː ǀ pʰoʃt̪ʰ‿o pʰæ.ˈnɒː.he mɒːst̪ʰ ǁ]
[ˈsuː.d̪e sæ.læh.ʃuː.ˈɾiː.je mɒː ǀ (ʔ)ɒː.zɒː.ˈd̪iː(j)‿o re.ˈfɒː.he mɒːst̪ʰ ǀ]
[ˈʃɒː.me siː.ˈjɒː.he sæ̝x.ˈt̪ʰiː go.ˈzæʃt̪ʰ ǀ]
[xoɾ.ˈʃiː.d̪e ˈbæx.t̪ʰe mɒː t̪ʰɒː.bæn.ˈd̪e gæʃt̪ʰ ǀ]

[bæɾ.gæɹ.ˈdɒːn]

English translation

I
The Islamic Republic has been established,
Giving us both the Faith and the World.
Through the Iranian Revolution
The palace of oppression has been overturned.
The image of our future is the role of our desire.
Our enduring power is our faith and unity.
Our helper is the hand of God.
He is our guide in this battle.
Under the Quran's shadow
Be forever, a lasting Iran!

II
Freedom, like flowers in our soil
Blowed up with our pure blood
Iran sends with this anthem
Salute to the warriors of the fatherland
The religion of our Republic is our supporter and shelter
Profit of our bravery is our freedom and welfare
The dark night of adversity has passed
The sun of our fortune has begun glowing
Under the Quran's shadow
Be forever, a lasting Iran!

Notes[edit]

  1. ^ Alternate form: آیندۀ
  2. ^ Alternative form: پایندۀ
  3. ^ Alternative form: سایۀ

References[edit]

  1. ^ "خانه2023".
  2. ^ "اولین سرود ملی جمهوری اسلامی ایران".

External links[edit]