Logo.

Slovak Bandy Association (Slovenská asociácia Bandy) is the governing body of bandy in Slovakia. It was founded 12 May 2017 and is based in Trenčianske Teplice, Trenčin Region.[1] It was admitted to the Federation of International Bandy the same year.[2]

National team

References

  1. ^ "Slovenská asociácia Bandy, skrátený názov SAB hospodárenie organizácie a finančné údaje v databáze FinStat".
  2. ^ FIB Members