XiaShangZhouQinHan3 KingdomsJìn / 16 KingdomsS. Dynasties / N. DynastiesSuiTang5 Dynasties & 10 KingdomsLiao / Song / W. Xia / JīnYuanMingQingROC / PRC