Grand Canyon, Arizona

Kanjon ili klanac je riječna dolina čija dubina premašuje polovinu raspona (raspon je udaljenost između vrhova strana). To su jako duboki dijelovi riječnih dolina, formirani u planinskim područjima. Nagib strana kanjona u cjelini dostiže 60 °. Presijeca platoe ili planinske predjele. Najkarakterističniji je za vapnenačke i bazaltne terene.

Najveći kanjon na svijetu je Grand Canyon u SAD (dužine više od 320 km, dubine do 1800 m).

Drugi po veličini u svijetu i najveći u Europi — kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori (dužine 82 km, dubine do 1333 m).

Literatura

Kanjon na Wikimedijinoj ostavi