Ostrobothnia on a map of Finland

Ostrobothnian Swedish (Swedish: österbottniska) is a variety of Finland-Swedish, spoken in Finland.[1][2] Outside the autonomous island province of Åland, which is officially monolingually Swedish, Ostrobothnia is the only region of mainland Finland where Swedish-speakers are the majority (51%).[3]

Samples of dialects

Närpes-dialect recorded in 1982 by Ann-Marie Ivars (se file for transcription).[4]

Vörå-dialect recorded in 1962 by Inga-Britt Donner [sv].[5]

References

  1. ^ "svenskan i Finland - Uppslagsverket Finland". www.uppslagsverket.fi. Retrieved 2023-03-03.
  2. ^ "Suomenruotsin murteet". Kotimaisten kielten keskus (in Finnish). Retrieved 2023-03-03.
  3. ^ Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain[permanent dead link] 31.12.2008. Tilastokeskus: demography.
  4. ^ "Äldre inspelning från Närpes (1982)". Svenska litteratursällskapet i Finland. 1962.
  5. ^ "Äldre inspelning från Vörå (1962)". Svenska litteratursällskapet i Finland. 1962.

Further reading