Arvanites
Αρbε̱ρεσ̈ε̰, Arbëreshë
Αρβανίτες, Arvanítes
Total population
est. 50,000–200,000 (see below)
Regions with significant populations
Attica, Peloponnese, Boeotia, Euboea
Languages
Albanian (Arvanitika), Greek
Religion
Greek Orthodox
Related ethnic groups
Albanians, Arbëreshë, Greeks

Arvanites (/ˈɑːrvənts/;[1] Arvanitika: Αρbε̱ρεσ̈ε̰, romanized: Arbëreshë or Αρbε̰ρορε̱, romanized: Arbërorë; Greek: Αρβανίτες, romanized: Arvanítes) are a bilingual[2] population group in Greece of Albanian origin.[3] They traditionally speak Arvanitika, an Albanian language variety, along with Greek. Their ancestors were first recorded as settlers who came to what is today southern Greece in the late 13th and early 14th century. They were the dominant population element in parts of the Peloponnese, Attica and Boeotia until the 19th century.[4] They call themselves Arvanites (in Greek) and Arbëror (in their language). Arvanites today self-identify as Greeks as a result of a process of cultural assimilation,[5][6][7][8] and do not consider themselves Albanian.[9] Arvanitika is in a state of attrition due to language shift towards Greek and large-scale internal migration to the cities and subsequent intermingling of the population during the 20th century.

Names

See also: Names of the Albanians and Albania

The name Arvanites and its equivalents are today used both in Greek (Αρβανίτες, singular form Αρβανίτης, feminine Αρβανίτισσα) and in Arvanitika itself (Arbëreshë or Arbërorë). In Standard Albanian (Arvanitë, Arbëreshë, Arbërorë) all three names are used. The name Arvanites and its variants are based upon the root arb/alb of the old ethnonym that was at one time used by all Albanians to refer to themselves.[10][11] It refers to a geographical term, first attested in Polybius in the form of a place-name Arvon (Άρβων), and then again in Byzantine authors of the 11th and 12th centuries in the form Arvanon (Άρβανον) or Arvana (Άρβανα), referring to a place in what is today Albania.[12] The name Arvanites ("Arbanitai") originally referred to the inhabitants of that region, and then to all Albanian-speakers. The alternative name Albanians may ultimately be etymologically related, but is of less clear origin (see Albania (toponym)). It was probably conflated with that of the "Arbanitai" at some stage due to phonological similarity. In later Byzantine usage, the terms "Arbanitai" and "Albanoi", with a range of variants, were used interchangeably, while sometimes the same groups were also called by the classicising names Illyrians. In the 19th and early 20th century, Alvani (Albanians) was used predominantly in formal registers and Arvanites (Αρβανίτες) in the more popular speech in Greek, but both were used indiscriminately for both Muslim and Christian Albanophones inside and outside Greece.[13] In Albania itself, the self-designation Arvanites had been exchanged for the new name Shqiptarë since the 15th century, an innovation that was not shared by the Albanophone migrant communities in the south of Greece. In the course of the 20th century, it became customary to use only Αλβανοί for the people of Albania, and only Αρβανίτες for the Greek-Arvanites, thus stressing the national separation between the two groups.

There is some uncertainty to what extent the term Arvanites also includes the small remaining Christian Albanophone population groups in Epirus and West Macedonia. Unlike the southern Arvanites, these speakers are reported to use the name Shqiptarë both for themselves and for Albanian nationals,[14] although these communities also espouse a Greek national identity nowadays.[8] The word Shqiptár is also used in a few villages of Thrace, where Arvanites migrated from the mountains of Pindus during the 19th century.[15] However they also use the name Arvanitis speaking in Greek, while the Euromosaic (1996) reports notes that the designation Chams is today rejected by the group. The report by GHM (1995) subsumes the Epirote Albanophones under the term Arvanites, although it notes the different linguistic self-designation,[16] on the other hand, applies the term Arvanites only to the populations of the compact Arvanitic settlement areas in southern Greece, in keeping with the self-identification of those groups. Linguistically, the Ethnologue[17] identifies the present-day Albanian/Arvanitic dialects of Northwestern Greece (in Epirus and Lechovo) with those of the Chams, and therefore classifies them together with standard Tosk Albanian, as opposed to "Arvanitika Albanian proper" (i.e. southern Greek-Arvanitika). Nevertheless, it reports that in Greek the Epirus varieties are also often subsumed under "Arvanitika" in a wider sense. It puts the estimated number of Epirus Albanophones at 10,000. Arvanitika proper[18] is said to include the outlying dialects spoken in Thrace.

History

The Venetian walled city of Napoli di Romania where the Case di Albanesi (lit. Houses of the Albanians) can be seen outside the walls and the castles of their neighbouring communities Castel di Greci (lit. Castle of the Greeks) and Castello di Franchi (lit. Castle of the Francs) can be seen within. Early 16th century.

Arvanites in Greece originate from Albanian settlers[19][20] who moved south from areas in what is today southern Albania during the Middle Ages.[21][22] These Albanian movements into Greece are recorded for the first time in the late 13th and early 14th century.[23] The reasons for this migration are not entirely clear and may be manifold. In many instances the Albanians were invited by the Byzantine and Latin rulers of the time. They were employed to re-settle areas that had been largely depopulated through wars, epidemics, and other reasons, and they were employed as soldiers.[24][25] Some later movements are also believed to have been motivated to evade Islamization after the Ottoman conquest.

Groups of Albanians moved into Thessaly as early as 1268 as mercenaries of Michael Doukas.[26] The Albanian tribes of Bua, Malakasioi and Mazaraki were described as "unruly" nomads living in the mountains of Thessaly in the early 14th century in Emperor John VI Kantakouzenos' 'History'. They numbered approximately 12,000. Kantakouzenos describes a pact they made to serve the Byzantine Emperor and pay tribute to him ca. 1332 in exchange for using the lowland areas of Thessaly in the summer months.[27] Albanian groups were given military holdings Fanari in the 1330s and by the end of the 14th century and the Ottoman takeover of the region, they were an integral part of the military structures of Thessaly. Two of their military leaders known in Byzantine sources as Peter and John Sebastopoulos controlled the small towns of Pharsala and Domokos.[28] Ottoman control began in the late 14th century with the capture of Larissa in 1392-93 and consolidated in the early 15th century. Nevertheless, Ottoman control was threatened throughout this era by groups of Greeks, Albanians and Vlachs who based themselves in the mountainous areas of Thessaly.[29]

The main waves of migration into southern Greece started from 1350, reached a peak some time during the 14th century, and ended around 1600. Albanians first reached Thessaly, then Attica, and finally the Peloponnese.[30] One of the larger groups of Albanian settlers, amounting to 10,000, settled the Peloponnese during the reign of Theodore I Palaiologos, first in Arcadia and subsequently in the more southern regions around Messenia, Argolis, Elis and Achaea. Around 1418, a second large group arrived, possibly fleeing Aetolia, Acarnania and Arta, where Albanian political power had been defeated. After the Ottoman incursion in 1417, other groups from Albania crossed western Greece and may have infiltrated into Achaea.[31] The settled Albanians practiced a nomadic lifestyle based on pastoralism, and spread out into small villages.[32]

Identified Albanian settlements in the Peloponnese, according to the Ottoman taxation cadastre of 1460–1463. Many of these settlements have since been abandoned, while others have been renamed.[33] Out of the 580 inhabited villages, 407 are listed as Albanian, 169 as Greek, and four as mixed; the average number of families residing in Albanian villages was 3.5 times smaller than that of the Greek ones.[34]

In 1453, the Albanians rose in revolt against Thomas and Demetrios Palaiologos, due to the chronic insecurity and tribute payment to the Turks; they were also joined by the local Greeks, who by then had a common leader in Manuel Kantakouzenos.[35][36] Following the Ottoman conquest, many Albanians fled to Italy and settled primarily in the Arbëreshë villages of Calabria and Sicily. On the other hand, in an effort to control the remaining Albanians, during the second half of the 15th century, the Ottomans adopted favorable tax policies towards them, likely in continuation of similar Byzantine practices. This policy had been discontinued by the early 16th century.[37] Arvanites often took part in wars on the side of the Republic of Venice against the Ottomans, between 1463 and 1715.[38]

During the Greek War of Independence, many Arvanites played an important role on fighting on the Greek side against the Ottomans, often as national Greek heroes. With the formation of modern nations and nation-states in the Balkans, Arvanites have come to be regarded as an integral part of the Greek nation. In 1899, leading representatives of the Arvanites in Greece, including descendants of the independence heroes, published a manifesto calling their fellow Albanians outside Greece to join in the creation of a common Albanian-Greek state.[39]

After the Greek War of Independence, Arvanites contributed greatly to the fulfilment of irredentist concept of Megali Idea which aimed to see all Greek populations in the Ottoman Empire freed and came to a halt with the end of the Greco-Turkish war in 1922.[40]

During the 20th century, after the creation of the Albanian nation-state, Arvanites in Greece have come to dissociate themselves much more strongly from the Albanians, stressing instead their national self-identification as Greeks. At the same time, it has been suggested that many Arvanites in earlier decades maintained an assimilatory stance,[41] leading to a progressive loss of their traditional language and a shifting of the younger generation towards Greek. At some times, particularly under the nationalist 4th of August Regime under Ioannis Metaxas of 1936–1941, Greek state institutions followed a policy of actively discouraging and repressing the use of Arvanitika.[42] In the decades following World War II and the Greek Civil War, many Arvanites came under pressure to abandon Arvanitika in favour of monolingualism in the national language, and especially the archaizing Katharevousa which remained the official variant of Greek until 1976. This trend was prevalent mostly during the Greek military junta of 1967–1974.[43]

Demographics

The 1460–1463 Ottoman taxation cadastre recorded the taxable population of the Peloponnese by households (ḫâne), bachelors, and widows. Specifically, there were 6,551 (58.37%) Greek and 4,672 (41.63%) Albanian households, 909 (66.25%) Greek and 463 (33.75%) Albanian bachelors, and 562 (72.05%) Greek and 218 (27.95%) Albanian widows.[44] Greeks tended to live in large villages and cities, while Albanians in small villages.[45] Specifically, out of the 580 inhabited villages, 407 are listed as Albanian, 169 as Greek, and four as mixed; however, Greek villages had on average 3.5 times more families than Albanian ones.[34] Many of these settlements have since been abandoned, while others have been renamed.[46] A Venetian source of the mid-15th century estimates that 30,000 Albanians lived in the Peloponnese at that time.[47] Throughout the Ottoman–Venetian wars, many Albanians died or were captured in service to the Venetians; at Nafpaktos, Nafplio, Argos, Methoni, Koroni and Pylos. Furthermore, 8,000 Albanian stratioti, most of them along with their families, left the Peloponnese to continue their military service under the Republic of Venice or the Kingdom of Naples.

Historian Thomas Gordon who traveled in the Kingdom of Greece in the 1830s and earlier in the 1820s described its Albanian-speaking areas: "Attica, Argolis, Boeotia, Phocis, and the isles of Hydra, Spetses, Salamis, and Andros" as well as "several villages in Arcadia, Achaia, and Messenia".[48] Historian George Finlay in the mid 19th century estimated the number of Albanians (Arvanites) in Greece to number about 200,000 out of approximately 1.1 million inhabitants in total based on the 1861 census.[49] A demographic census by Alfred Philippson, based on fieldwork between 1887 and 1889, found that out of the approximately 730,000 inhabitants of the Peloponnese, and the three neighboring islands of Poros, Hydra and Spetses, Arvanites numbered 90,253, or 12.3% of the total population.[50][51] In the mid-19th century, Johann Georg von Hahn had estimated their number throughout Greece to be between 173,000 and 200,000.[52]

There are no official figures about the number of Arvanites in Greece today (no official data exist for ethnicity in Greece). The last official census figures available come from 1951. Since then, estimates of the numbers of Arvanites has ranged from 25,000 to 200,000. The following is a summary of the widely diverging estimates (Botsi 2003: 97):

Like the rest of the Greek population, Arvanites have been emigrating from their villages to the cities and especially to the capital Athens. This has contributed to the loss of the language in the younger generation.

Today, regions with a strong traditional presence of Arvanites are found mainly in a compact area in southeastern mainland Greece, namely across Attica (especially in Eastern Attica), southern Boeotia, the north-east of the Peloponnese, the south of the island of Euboea, the north of the island of Andros, and several islands of the Saronic Gulf including Salamis, Hydra, Poros, Agistri and Spetses. In parts of this area they formed a solid majority until about 1900. Within Attica, parts of the capital Athens and its suburbs were Arvanitic until the late 19th century.[55] There are also settlements in some other parts of the Peloponnese, and in Phthiotis. Albanians also settled on the islands of Kea, Psara, Aegina, Kythnos, Skopelos, Ios and Samos. They would thereafter assimilate into the Greek population.[56]

Language use and language perception

Main article: Arvanitika

Opening verses of a poem composed in Arvanitika, with Greek translation, honoring the marriage between Alexandra and Archduke Paul of Russia; 1889.

Arvanitika is a dialect of the Albanian language, sharing similar features primarily with other Tosk varieties. The name Arvanítika and its native equivalent Arbërisht[57] are derived from the ethnonym Arvanites, which in turn comes from the toponym Arbëna (Greek: Άρβανα), which in the Middle Ages referred to a region in what is today Albania.[58] Its native equivalents (Arbërorë, Arbëreshë and others) used to be the self-designation of Albanians in general.

While Arvanitika was commonly called Albanian in Greece until the 20th century, the wish of Arvanites to express their ethnic identification as Greeks has led to a stance of rejecting the identification of the language with Albanian as well.[59] In recent times, Arvanites had only very imprecise notions about how related or unrelated their language was to Albanian.[60] Since Arvanitika is almost exclusively a spoken language, Arvanites also have no practical affiliation with the Standard Albanian language used in Albania, as they do not use this form in writing or in media. The question of linguistic closeness or distance between Arvanitika and Albanian has come to the forefront especially since the early 1990s, when a large number of Albanian immigrants began to enter Greece and came into contact with local Arvanitic communities.[61]

Since the 1980s, there have been some organized efforts to preserve the cultural and linguistic heritage of Arvanites. The largest organisation promoting Arvanitika is the "Arvanitic League of Greece" (Αρβανίτικος Σύλλογος Ελλάδος).[62]

Arvanitika is currently considered in danger of extinction due to it having no legal status in Greece. The language is also not available at any level of the educational system in Greece. Social changes, government policies, and public indifference have also contributed to the decline of the language.[19]

Intercommunity relations

Arvanites were regarded as ethnically distinct from the Greeks until the 19th century.[63] Amongst the Arvanites, this difference was expressed in words such as shkljira for a Greek person and shkljerishtë for the Greek language that had until recent decades negative overtones.[64] These words in Arvanitika have their related counterpart in the pejorative term shqa used by Northern Albanians for Slavs.[65] Ultimately these terms used amongst Albanian speakers originate from the Latin word sclavus which contained the traditional meaning of "the neighbouring foreigner".[65]

With participation in the Greek War of Independence and the Greek Civil War, this has led to increasing assimilation amongst the Arvanites.[63] The common Christian Orthodox religion they shared with the rest of the local population was one of the main reasons that led to their assimilation.[66] Although sociological studies of Arvanite communities still used to note an identifiable sense of a special "ethnic" identity among Arvanites, the authors did not identify a sense of 'belonging to Albania or to the Albanian nation'.[9] Many Arvanites find the designation "Albanians" offensive as they identify nationally and ethnically as Greeks and not Albanians.[59] Jacques Lévy describes the Arvanites as "Albanian speakers who were integrated into Greek national identity as early as the first half of the nineteenth century and who in no way consider themselves as an ethnic minority".[67]

Relations between Arvanites and other Albanian speaking populations have varied over time. During the onset of the Greek war of Independence, Arvanites fought alongside Greek revolutionaries and against Muslim Albanians.[68][69] For example Arvanites participated in the 1821 Tripolitsa massacre of Muslim Albanians,[68] while some Muslim Albanian speakers in the region of Bardounia remained after the war, converting to Orthodoxy.[69] In recent times, Arvanites have expressed mixed opinions towards Albanian immigrants within Greece. Negative views are perceptions that Albanian immigrants are "communists" arriving from a "backward country",[70] or an opportune people with questionable morals, behaviors and a disrespect for religion.[71] Other Arvanites during the late 1980s and early 1990s expressed solidarity with Albanian immigrants, due to linguistic similarities and being politically leftist.[72][73] Relations too between Arvanites and other Orthodox Albanian speaking communities such as those of Greek Epirus are mixed, as they are distrusted regarding religious matters due to a past Albanian Muslim population living amongst them.[74]

Amongst the wider Greek speaking population however, the Arvanites and their language Arvanitika were viewed in past times in a derogatory manner.[75] These views contributed toward shaping negative attitudes held by Arvanites regarding their language and thereby increasing assimilation.[76] In post-dictatorial Greece, the Arvanites have rehabilitated themselves within Greek society through for example the propagation of the Pelasgian theory regarding Arvanite origins.[77] The theory created a counter discourse that aimed to give the Arvanites a positive image in Greek history by claiming the Arvanites as the ancestors and relations of contemporary Greeks and their culture.[77] The Arvanite revival of the Pelasgian theory has also been recently borrowed by other Albanian speaking populations within and from Albania in Greece to counter the negative image of their communities.[77] However, this theory has been rejected by modern scholars and it is seen as a myth.[78]

In the 1990s, the Albanian president Sali Berisha raised a question about an Albanian minority in Greece, but the Arvanite cultural associations reacted angrily to his statement.[79]

Arvanitic culture

Fara

Fara (Greek: φάρα, means "seed", "descendants" in Albanian,[80] from Proto-Albanian *pʰarā[81]) is a descent model, similar to the Albanian tribal system of fis. Arvanites were organised in phares (φάρες) mostly during the reign of the Ottoman Empire. The apical ancestor was a warlord and the phara was named after him.[82] In an Arvanitic village, each phara was responsible to keep genealogical records (see also registry offices), that are preserved until today as historical documents in local libraries. Usually, there were more than one phares in an Arvanitic village and sometimes they were organised in phratries that had conflicts of interest. Those phratries didn't last long, because each leader of a phara desired to be the leader of the phratry and would not be led by another.[83]

Role of women

Women held a relatively strong position in traditional Arvanitic society. Women had a say in public issues concerning their phara, and also often bore arms. Widows could inherit the status and privileges of their husbands and thus acquire leading roles within a fara, as did, for instance, Laskarina Bouboulina.[84]

Arvanitic songs

Traditional Arvanite folk songs offer valuable information about social values and ideals of Arvanitic societies.[85]

Dress

The traditional clothing of Arvanites included distinctive attire that sometimes identified them in past times as Arvanites from other neighbouring populations.[86][87] Arvanite males on the Greek mainland wore the fustanella, a pleated like skirt garment or kilt, while those who lived on some Aegean islands wore baggy breeches of the seafaring Greeks.[86][87]

Arvanite women were known for wearing a chemise shirt that was heavily embroidered.[86] They also wore a heavily embroidered foundi or gown like garment that was heavily embroidered in silk and on the mainland the sigouni, a woolen thick white coat.[86][87] On the Aegean islands, Arvanite women wore silk gowns with Turkish influences.[87] Terms for Arvanite female clothing were in Arvanitika rather than in Greek.[86]

Notable individuals

Laskarina Bouboulina
Dimitris Plapoutas
Theodoros Pangalos (general)

Greek War of Independence

Presidents of Greece

Prime Ministers of Greece

Politicians

Clergymen

Military

Literature

Folklore

Science

Artists

Architecture

See also

References

 1. ^ Lexico.com, v. "Arvanite"
 2. ^ D Tsitsipis, L., 2004. A phenomenological view of language shift. Collegium antropologicum, 28(1), pp.55–62.
 3. ^ Liakopoulos 2022, p. 307:The Albanians, also known as Arvanites in the Greek lands, were first mentioned in the Peloponnese in the second half of the fourteenth century. By 1391 there had been an influx of Albanians that could be hired as mercenaries. The Venetians were in need of colonists and soldiers in their depopulated areas and hence offered plots of arable land, pastures and tax exemptions to the wandering Albanians in southern Greece (Thiriet 1959: 366; Chrysostomides 1995: 206, 291, 337, 339; Topping 1980: 261–71; Ducellier 1968: 47–64). A well-attested-to, more populous Albanian settlement took place during the rule of Theodore I Palaeologus (1384–1407), when ten thousand Albanians appeared before the Isthmus and asked Theodore for permission to settle in the Peloponnese (1394-95). A second wave of immigrants from southern Albania and western mainland Greece descended on the Peloponnese, perhaps in 1417-17. Their establishment was significant for the invigoration of the Albanian demographiy in the peninsula that led to the Albanian rebellion in 1453
 4. ^ Trudgill (2000: 255).
 5. ^ Hall, Jonathan M (1997), Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge University Press, p.29.
 6. ^ Botsi (2003: 90); Lawrence (2007: 22; 156).
 7. ^ GHM (1995).
 8. ^ a b Hart, Laurie Kain (1999). "Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece". American Ethnologist. 26: 196. doi:10.1525/ae.1999.26.1.196.
 9. ^ a b Trudgill/Tzavaras (1977).
 10. ^ Demiraj, Bardhyl (2010). "Shqiptar–The generalization of this ethnic name in the XVIII century". In Demiraj, Bardhyl (ed.). Wir sind die Deinen: Studien zur albanischen Sprache, Literatur und Kulturgeschichte, dem Gedenken an Martin Camaj (1925–1992) gewidmet [We are his people: Studies on the Albanian language, literature and cultural history, dedicated to the memory of Martin Camaj (1925–1992)]. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag. pp. 534–536. ISBN 9783447062213.
 11. ^ Lloshi, Xhevat (1999). "Albanian". In Hinrichs, Uwe; Büttner, Uwe (eds.). Handbuch der Südosteuropa-Linguistik. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag. pp. 272–299.
 12. ^ Michael Attaliates, History 297 mentions "Arbanitai" as parts of a mercenary army (c.1085); Anna Comnena, Alexiad VI:7/7 and XIII 5/1-2 mentions a region or town called Arbanon or Arbana, and "Arbanitai" as its inhabitants (1148). See also Vranousi (1970) and Ducellier (1968).
 13. ^ Baltsiotis, Lambros (2011). "The Muslim Chams of Northwestern Greece: The grounds for the expulsion of a "non-existent" minority community". European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey. European Journal of Turkish Studies (12). doi:10.4000/ejts.4444. "Until the Interwar period Arvanitis (plural Arvanitēs) was the term used by Greek speakers to describe an Albanian speaker regardless of his/hers religious background. In official language of that time the term Alvanos was used instead. The term Arvanitis coined for an Albanian speaker independently of religion and citizenship survives until today in Epirus (see Lambros Baltsiotis and Léonidas Embirikos, "De la formation d'un ethnonyme. Le terme Arvanitis et son evolution dans l'État hellénique", in G. Grivaud-S. Petmezas (eds.), Byzantina et Moderna, Alexandreia, Athens, 2006, pp. 417–448."
 14. ^ Banfi (1996).
 15. ^ Moraitis (2002).
 16. ^ Botsi (2003: 21).
 17. ^ Ethnologue (2005). "Albanian, Tosk: A language of Albania".
 18. ^ Ethnologue (2005). "Albanian, Arvanitika: A language of Greece".
 19. ^ a b Skutsch, C. (2013). Encyclopedia of the World's Minorities. Taylor & Francis. p. 138. ISBN 9781135193881. Retrieved 6 March 2017.
 20. ^ Vranousi, E. (1970): "Οι όροι 'Αλβανοί' και 'Αρβανίται' και η πρώτη μνεία του ομωνύμου λαού εις τας πηγάς του ΙΑ' αιώνος." ["The terms 'Albanoi' and 'Arbanitai' and the earliest references to the people of that name in the sources of the 11th century"]. Σuμμεικτα 2: 207–254.
 21. ^ Ducellier (1994).
 22. ^ Fine, John V. A. (1994). The Late Medieval Balkans: A critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest. Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 250, 321, 329.
 23. ^ Athanassopoulou 2005.
 24. ^ Ethnologia Balkanica. Waxmann Verlag. p. 119. Retrieved 6 March 2017.
 25. ^ Jameson, M.H.; Runnels, C.N.; Van Andel, T.H.; Munn, M.H. (1994). A Greek Countryside: The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day. Stanford University Press. p. 409. ISBN 9780804716086. Retrieved 6 March 2017.
 26. ^ Lopasic, Alexander (1992). "Cultural Values of the Albanians in the Diaspora". In Winnifrith, Tom (ed.). Perspectives On Albania. Springer. p. 90. ISBN 978-1-349-22050-2.
 27. ^ Elsie, Robert. "Texts and Documents of Albanian History". albanianhistory.net. Archived from the original on 27 August 2016. Retrieved 9 October 2021.
 28. ^ Magdalino, Paul (2012). "Between Romaniae: Thessaly and Epirus in the Later Middle Ages". In Arbel, Benjamin; Hamilton, Bernard; Jacoby, David (eds.). Latins and Greeks in the Eastern Mediterranean After 1204. Routledge. p. 103. ISBN 978-1136289163.
 29. ^ Savvides, Alexis (1998). "Splintered Medieval Hellenism : The Semi-Autonomous State of Thessaly (A.d. 1213/1222 to 1454/1470) and ITS Place in History". Byzantion. 68 (2): 416. JSTOR 44172339. Following the Ottoman capture of Larissa in 1392/1393, the Turkish forces moved southward towards Hellas and invaded the Peloponnese, which had already experienced their initial devastations ; the next decades would witness the building-up of local resistance in Thessaly on the part of sections of Greeks, Albanians and Vlachs, who had taken to the mountains
 30. ^ Biris gives an estimated figure of 18,200 Arvanites who were settled in southern Greece between 1350 and 1418.
 31. ^ Liakopoulos 2019, p. 213: "A well-attested more populous Albanian settlement in the Peloponnese took place during the rule of Theodore I Palaelogus (1384–1407), when 10,000 Albanians appeared before the Isthmus, and sent their ambassadors to Theodore asking for permission to settle in the Peloponnese. ... The largest part of these colonists were absorbed in Arcadia ... In a second stage they proceeded further into Messenia, Argolis, Elis, where they used to winter, and Achaia in the Phlious area ... A second wave of immigrants descended on the Morea perhaps in 1418. As Poulos argues, this group most probably came from Aetolia, Acarnania and Arta, where Albanian rule was ended by Carlo Tocco. Other groups from Albania, after the Ottoman incursion n 1417, crossed western Greece and may have infiltrated into Achaia."
 32. ^ Liakopoulos 2019, p. 214: "Albanian nomadic clans, who formed populous groups consisting of families, or tribes. They came to the Peloponnese carrying their animals and movable goods and offered military service in return for being allowed to settle, and enjoy free movement and tax exemption."
 33. ^ Liakopoulos 2019, p. 12: "The identification of place names has been hindered by the fact that many of the settlements are now abandoned and others have been renamed, particularly the toponyms of non-Greek etymology, i.e., Albanian, Slavic or Turkish."
 34. ^ a b Liakopoulos 2019, pp. 220–221: "The 580 inhabited locations registered in the TT10-1/14662 are divided into 169 Greek villages, 407 Albanian, and four villages of mixed population (Table 4). ... The average number of families residing in Greek villages is 41.29 and the Albanian counterpart is 11.86; hence, the average Greek village was approximately three and a half times larger than the Albanian one. The average Peloponnesian village, when we count Greek, Albanian and mixed settlements, hosted 20.69 families."
 35. ^ Cheetham, Nicolas (1981). Mediaeval Greece. Yale University Press. p. 218. ISBN 978-0-300-10539-1.
 36. ^ Liakopoulos 2019, p. 213: "The settlements of 1417-1418 were significant for the invigoration of the Albanian demography in the peninsula, which led to the Albanian rebellion in 1453."
 37. ^ Liakopoulos 2019, p. 214: "the main reason for placing them in a different category in the cadastre is the 20% reduction on the ispence encumbrance (20 akces instead of the 25 the Greeks paid). This most probably mirrors a late Byzantine and Venetian practice that the Ottomans adopted to control the intractable Albanians ... Within half a century, the favorable taxation terms granted to the Albanians had ceased to exist"
 38. ^ Panomitros, Dimitrios (2021). Ντρέδες: Στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (in Greek). Militos. p. 74. ISBN 978-618-5438-80-7.
 39. ^ First published in Ελληνισμός, Athens 1899, 195–202. Quoted in Gkikas 1978:7–9.
 40. ^ Panomitros, Dimitrios (2021). Ντρέδες: Στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (in Greek). Militos. p. 76. ISBN 978-618-5438-80-7.
 41. ^ Tsitsipis (1981), Botsi (2003).
 42. ^ GHM (1995), Trudgill/Tzavaras (1977). See also Tsitsipis (1981), Botsi (2003).
 43. ^ Gefou-Madianou, pp. 420–421. "Those speakers of Arvanitika who were living in or near the capital came under greater criticism since their presence allegedly embodied the infection that contaminated the purity of the ethnic heritage. Thus, some decades later, during the dictatorship of August 4, 1936, the communities of Arvanites suffered various forms of persecution at the hands of the authorities, though during the 1940s their position improved somewhat as their members helped other Greek soldiers and officers serving in the Albanian front. Later, during the 1950s, 1960s, and early 1970s, especially during the years of the military junta (1967–74), their lot was undermined once more as the Greek language, and especially katharevousa during the junta, was actively and forcibly imposed by the government as the language of Greek nationality and identity."
 44. ^ Liakopoulos 2019, p. 224
 45. ^ Liakopoulos 2015, p. 114
 46. ^ Liakopoulos 2015, p. 113
 47. ^ Era Vranoussi, Deux documents byzantins inedits sur la presence des Albanais dans le Peloponnese au XVe siecle in The Medieval Albanians, NHRF, Institute for Byzantine Research, p. 294
 48. ^ Milios 2023, p. 32:Thomas Gordon describes as follows the Albanian-speaking regions of Greece: ‘Attica, Argolis, Boeotia, Phocis, and the isles of Hydra, Spezzia, Salamis, and Andros, are inhabited by Albanians. They likewise possess several villages in Arcadia, Achaia, and Messenia Among themselves those people always converse in their own language; many of them do not understand Greek, and they pronounce it with a strong accent’
 49. ^ Heraclides, Alexis; Kromidha, Ylli (2023). Greek-Albanian Entanglements since the Nineteenth Century: A History. Taylor & Francis. p. 74. ISBN 9781003224242. According to Finlay in the mid - nineteenth century the Albanians amounted to 200,000 out of a population of a little above a million in Greece ( to be exact , 1,096,810 according to the 1861 census ).
 50. ^ Sasse, Hans-Jürgen (1998). "Arvanitika: The long Hellenic centuries of an Albanian variety". International Journal of the Sociology of Language. 134 (134): 61. doi:10.1515/ijsl.1998.134.39. ISSN 1613-3668. A very accurate demographic census based on three years of fieldwork in Greece (1887–1889) chiefly devoted to the ethnographic situation on the Peloponnese was published by the German geographer Alfred Philippson in 1890. His figures are of particular interest in the present connection since they are predominantly based on mothertongue distribution. He finds 90,253 "Albanians" vs. 639,677 "Greeks" on the Peloponnese, which amounts to a percentage of 12.3 percent Arvanites on the peninsula by the late nineteenth century.
 51. ^ Philippson, Alfred (1890). Supan, Alexander Georg (ed.). "Zur ethnographie des Peloponnes". Petermanns Geographische Mitteilungen. Justus Perthes. 36: 33–34. ISSN 0031-6229.
 52. ^ von Hahn, Johann Georg (1854). Albanesische Studien. pp. 14, 32.; cited in Vasiliev, A (1958). History of the Byzantine Empire, 324–1453. Univ of Wisconsin Press. p. 615. ISBN 0-299-80926-9.
 53. ^ Anderson, Bridget; Minority Rights Group (1997). World directory of minorities. Minority Rights Group International. p. 155. ISBN 1-873194-36-6.
 54. ^ Markusse Jan, Territoriality in national minority arrangements: European-wide legal standards and practices, in Gertjan Dijkink & Hans Knippenberg (eds.) The Territorial Factor, Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2001, p. 260, table 12.1. google.gr. 2001. ISBN 9789056291884. Retrieved 6 March 2017.
 55. ^ Travellers in the 19th century were unanimous in identifying Plaka as a heavily "Albanian" quarter of Athens. John Cam Hobhouse, writing in 1810, quoted in John Freely, Strolling through Athens, p. 247: "The number of houses in Athens is supposed to be between twelve and thirteen hundred; of which about four hundred are inhabited by the Turks, the remainder by the Greeks and Albanians, the latter of whom occupy above three hundred houses." Eyre Evans Crowe, The Greek and the Turk; or, Powers and prospects in the Levant, 1853: "The cultivators of the plain live at the foot of the Acropolis, occupying what is called the Albanian quarter ..." (p. 99); Edmond About, Greece and the Greeks of the Present Day, Edinburgh, 1855 (translation of La Grèce contemporaine, 1854): "Athens, twenty-five years ago, was only an Albanian village. The Albanians formed, and still form, almost the whole of the population of Attica; and within three leagues of the capital, villages are to be found where Greek is hardly understood." (p. 32); "The Albanians form about one-fourth of the population of the country; they are in majority in Attica, in Arcadia, and in Hydra. ..." (p. 50); "The Turkish [sic] village which formerly clustered round the base of the Acropolis has not disappeared: it forms a whole quarter of the town. ... An immense majority of the population of this quarter is composed of Albanians." (p. 160)
 56. ^ Jochalas, Titos P. (1971): Über die Einwanderung der Albaner in Griechenland: Eine zusammenfassene Betrachtung ["On the immigration of Albanians to Greece: A summary"]. München: Trofenik. pg. 89–106.
 57. ^ Misspelled as Arberichte in the Ethnologue report, and in some other sources based on that.
 58. ^ Babiniotis 1998
 59. ^ a b "GHM 1995". greekhelsinki.gr. Archived from the original on 3 October 2016. Retrieved 6 March 2017.
 60. ^ Breu (1985: 424) and Tsitsipis (1983).
 61. ^ Botsi (2003), Athanassopoulou (2005).
 62. ^ "Arvanitic League of Greece". arvasynel.gr. Archived from the original on 15 April 2012. Retrieved 6 March 2017.
 63. ^ a b Hall, Jonathan M. Ethnic Identity in Greek Antiquity. Cambridge University Press, 2000, p. 29, ISBN 0-521-78999-0.
 64. ^ Tsitsipis. Language change and language death. 1981. pp. 100–101. "The term /evjeni̇́stika/ meaning "polite", used by the young speaker to refer to Greek, is offered as synonymous to /shkljiri̇́shtika/ one of the various morphological shapes of the Arvanitika word /shkljeri̇́shtë/ which refers to "the Greek language". Thus, Greek is equated with the more refined, soft, and polite talk. The concept of politeness is occasionally extended from the language to its speakers who are the representatives of the urban culture. In conversations in Kiriaki, I heard the word /shklji̇́ra/ (fem.) referring to a city women who exhibits polite and fancy behavior according to the local view. As I stated in the introduction to this dissertation, most of the occurrences of the term /shkljeri̇́shtë/ are not socially marked, and simply refer to the Greek language. But a few are so marked and these are the ones that reflect the speakers' attitudes. The term /shkljeri̇́shtë/ is ambiguous. This ambiguity offers a valuable clue to the gradual shift in attitudes. It points to the more prestigious Greek language and culture, and also has a derogatory sense. In my data only the first meaning of the socially marked senses of the word occurs."; pp. 101–102. "The second meaning is offered by Kazazis in his description of the Arvanitika community of Sofikó, in the Peloponnese (1976:48): ... two older people from Sofiko told me independently that, to the not-so-remote past, it was those who spoke Greek with their fellow-Arvanites who were ridiculed. Even today, if an older inhabitant of Sofiko were to speak predominantly in Greek with his fellow villagers of the same age, he would be called i shkljerishtúarë, literally "Hellenized" but used here as a derogatory term denoting affectation. One of those two informants, a woman, said that, until about 1950, it was a shame for a girl in Sofiko to speak Greek with her peers, for that was considered as "putting on airs." In Spata, /shkljeri̇́shtë/ is used only to refer to "the Greek language" although speakers are aware of the other meanings of the word."
 65. ^ a b Pipa, Arshi (1989). The politics of language in socialist Albania. East European Monographs. p. 178. "North Albanian call Slavs shqé (sg. shqá <shkjá <shklá, from sclavus), whereas to Greco-Albanians shklerisht means 'in the Greek language.' Hamp observes that "obviously the meaning is traditionally 'the neighbouring foreigner,' as with Welsh, Vlah, etc.""
 66. ^ Hemetek, Ursula (2003). Manifold identities: studies on music and minorities. Cambridge Scholars Press. p. 55. ISBN 1-904303-37-4.
 67. ^ Levy, Jacques; Lévy, Jacques (2001). From Geopolitics to Global Politics: A French Connection. Psychology Press. p. 176. ISBN 978-0-7146-5107-1.
 68. ^ a b Heraclides, Alexis (2011). The essence of the Greek-Turkish rivalry: national narrative and identity. Academic Paper. The London School of Economics and Political Science. p. 15. "On the Greek side, a case in point is the atrocious onslaught of the Greeks and Hellenised Christian Albanians against the city of Tripolitza in October 1821, which is justified by the Greeks ever since as the almost natural and predictable outcome of more than '400 years of slavery and dudgeon'. All the other similar atrocious acts all over Peloponnese, where apparently the whole population of Muslims (Albanian and Turkish-speakers), well over twenty thousand vanished from the face of the earth within a spat of a few months in 1821 is unsaid and forgotten, a case of ethnic cleansing through sheer slaughter (St Clair 2008: 1–9, 41–46) as are the atrocities committed in Moldavia (were the "Greek Revolution" actually started in February 1821) by prince Ypsilantis."
 69. ^ a b Andromedas, John N. (1976). "Maniot folk culture and the ethnic mosaic in the southeast Peloponnese". Annals of the New York Academy of Sciences. 268. (1): 200. "In 1821, then, the ethnic mosaic of the southeastern Peloponnese (the ancient Laconia and Cynouria) consisted of Christian Tsakonians and Albanians on the east, Christian Maniats and Barduniotes, and Moslem Albanian Barduniotes in the southwest, and an ordinary Greek Christian population running between them. In 1821, with a general Greek uprising impending, rumors of a "Russo-Frankish" naval bombardment caused the "Turkish" population of the southeastern Peloponnese to seek refuge in the fortresses of Monevasia, Mystra, and Tripolitza. Indeed, the Turkobarduniotes were so panic stricken that they stampeded the Moslems of Mystra along with them into headlong flight to Tripolitza. The origin of this rumor was the firing of a salute by a sea captain named Frangias in honor of a Maniat leader known as "the Russian Knight." Some Moslems in Bardunia, and elsewhere, remained as converts to Christianity. Thus almost overnight the whole of the southeastern Peloponnese was cleared of "Turks" of whatever linguistic affiliation. This situation was sealed by the ultimate success of the Greek War for Independence. The Christian Albanians, identifying with their Orthodox coreligionists and with the new nationstate, gradually gave up the Albanian language, in some instances deliberately deciding not to pass it on to their children."
 70. ^ Bintliff, John (2003). "The Ethnoarchaeology of a "Passive" Ethnicity: The Arvanites of Central Greece" in K.S. Brown & Yannis Hamilakis, (eds.). The Usable Past: Greek Metahistories. Lexington Books. p. 138. "The bishop was voicing the accepted modern position among those Greeks who are well aware of the persistence of indigenous Albanian-speakers in the provinces of their country: the "Albanians" are not like us at all, they are ex-Communists from outside the modern Greek state who come here for work from their backward country"
 71. ^ Hajdinjak Marko (2005). Don't want to live with them, can't afford to live without them: Albanian labor migration in Greece Archived 1 July 2015 at the Wayback Machine. Academic paper. International Center for Minority Studies and Intercultural Relations (IMIR). pp. 8–9. "What is striking is that IMIR's team encountered exceptionally negative attitude towards the Albanians even among those Greeks, who are of Albanian origin. Arvanitis are ethnic group of Albanian descent. According to Greek historians, they were an Albanian speaking Christian population, which was hired by Venetians as sailors in the 14th century to fight against the Ottomans. Arvanitis have long since abandoned Albanian language for Greek and integrated fully into the Greek ethnos. Arvanitis respondents IMIR's team spoke with talked about Albanians with disgust, saying that "they have flooded Greece," that "they were not good people" and that they "steal, beat and kill." Some were afraid that Greeks might start to identify them, Arvanitis, with Albanians and their condemnable behavior, and as a result start to reject them. The one thing Arvanitis, who are devout Christians, cannot forgive Albanians, is their apparent lack of respect for religion. In order to facilitate their integration, a large number of immigrants from Albania has been changing their names with Greek ones and adopting Orthodox Christianity, but only nominally, as a façade."
 72. ^ Lawrence, Christopher (2007). Blood and oranges: Immigrant labor and European markets in rural Greece. Berghahn Books. pp. 85–86. "I did collect evidence that in the early years of Albanian immigration, the late 1980s, immigrants were greeted with hospitality in the upper villages. This initial friendliness seems to have been based on villagers' feelings of solidarity with Albanians. Being both leftists and Arvanites, and speaking in fact a dialect of Albanian that was somewhat intelligible to the new migrants, many villagers had long felt a common bond with Albania."
 73. ^ Nitsiakos, Vassilis (2010). On the border: Transborder mobility, ethnic groups and boundaries along the Albanian-Greek frontier. LIT Verlag. pp. 23–24. "Linguistic community and cultural intimacy have played and still play a role in the search of a place of settlement and line of work on the part of migrants, but, also, in their reception and incorporation by the communities of local Arvanites. I have had the opportunity to substantiate this fact through many interviews with Albanian migrants, whose report of their good reception by the populations of Arvanite villages tends to be uniform, especially around the area of Thebes during the first months of their ventures in Greece. The fact that the elderly, at least, speak Arvanite and can communicate with Albanians is of crucial importance. As to the question of cultural intimacy, the matter is more complex and demands special research and study. It was brought up at the Korçe conference by S. Mangliveras, who, with his paper on A1banian immigrants and Arvanite hosts: Identities and relationships" (Magliveras 2004; also Derhemi 2003), demonstrated its complexity and great significance for the understanding of the very concepts of ethnic and cultural identity. It is very interesting, indeed, to examine the way such bonds are activated in the context of migration, but, also, the way the subjects themselves confer meaning to it. After all, the very definition of such a bond is problematic, in the sense that it is essentially ethnic, since it concerns the common ethnic origins of the two groups, while now their members belong to different national wholes, being Greek or Albanian. The formation of modern, "pure" national identities and the ideology of nationalism generate a difficulty in the classification of this bond, as is the case with any kind of identification, which, on top of any other social and psychological consequences. It may have, may produce an identity crisis as well. The apparently contradictory attitude of the Arvanites, which Mangliveras discerns, has to do with their difficulty of dealing with this phenomenon in public. Public manifestation of ethnic and linguistic affinity with Albanian immigrants is definitely a problem for the Arvanites, which is why they behave differently in public and in private. For them, the transition from pre-modern ethnic to modern national identity involved, historically, their identification with the Greek nation, a fact that causes bewilderment whenever one wants to talk to them about the activation of ethnic bonds. From this perspective, too, the particular issue is provocative."
 74. ^ Adrian Ahmedaja (2004). "On the question of methods for studying ethnic minorities' music in the case of Greece's Arvanites and Alvanoi." In Ursula Hemetek (ed.). Manifold Identities: Studies on Music and Minorities. Cambridge Scholars Press. p. 60. "That although the Albanians in Northwest Greece are nowadays orthodox, the Arvanites still seem to distrust them because of religious matters."
 75. ^ Tsitsipis. Language change and language death. 1981. pp. 104–105. "In the shaping of their attitudes towards Arvanitika, speakers have been influenced by the way members of the dominant culture, namely, Greek monolinguals view them their language. One example of the criticism that an old women experienced for her Arvanitika at a hospital in Athens was presented in Chapter IV. Kazazis (1976:47) observes with regard to this matter, that: The attitude of other Greeks certainly reinforces the low opinion so many Arvanites have (or profess to have) of Arvanitika, and other Greek are probably the main source of that opinion. Once or twice, Arvanitika was described to me by non-Arvanites as "ugly" and several people ... have told me how "treacherous and sly" ... "uncivilized" ... and "stubborn" ... the Arvanites are. That the view of the Greek monolingual segment of the society has been a major source for the development of negative attitudes among Arvanites toward their language can be substantiated on evidence including earlier and more recent information. In the discussion of the Linguistic Policy in Greece (Chapter IV) I observed that the seeds of Arvanitika language are to be sought in the efforts of the intellectuals to bring about the regeneration of Greek nationalism by promoting Greek as the only legitimate language of the nation."
 76. ^ Tsitsipis. Language change and language death. 1981. pp. 104–105.
 77. ^ a b c De Rapper, Gilles (2009). "Pelasgic Encounters in the Greek–Albanian Borderland: Border Dynamics and Reversion to Ancient Past in Southern Albania." Anthropological Journal of European Cultures. 18. (1): 60–61. "In 2002, another important book was translated from Greek: Aristides Kollias' Arvanites and the Origin of Greeks, first published in Athens in 1983 and re-edited several times since then (Kollias 1983; Kolia 2002). In this book, which is considered a cornerstone of the rehabilitation of Arvanites in post- dictatorial Greece, the author presents the Albanian speaking population of Greece, known as Arvanites, as the most authentic Greeks because their language is closer to ancient Pelasgic, who were the first inhabitants of Greece. According to him, ancient Greek was formed on the basis of Pelasgic, so that man Greek words have an Albanian etymology. In the Greek context, the book initiated a 'counterdiscourse' (Gefou-Madianou 1999: 122) aiming at giving Arvanitic communities of southern Greece a positive role in Greek history. This was achieved by using nineteenth-century ideas on Pelasgians and by melting together Greeks and Albanians in one historical genealogy (Baltsiotis and Embirikos 2007: 130—431, 445). In the Albanian context of the 1990s and 2000s, the book is read as proving the anteriority of Albanians not only in Albania but also in Greece; it serves mainly the rehabilitation of Albanians as an antique and autochthonous population in the Balkans. These ideas legitimise the presence of Albanians in Greece and give them a decisive role in the development of ancient Greek civilisation and, later on, the creation of the modern Greek state, in contrast to the general negative image of Albanians in contemporary Greek society. They also reverse the unequal relation between the migrants and the host country, making the former the heirs of an autochthonous and civilised population from whom the latter owes everything that makes their superiority in the present day."
 78. ^ Schwandner-Sievers & Fischer (2002). Stephanie Schwandner-Sievers and Bernd Jürgen Fischer, editors of Albanian Identities: Myth and History, present papers resulting from the London Conference held in 1999 entitled "The Role of Myth in the History and Development of Albania." The "Pelasgian" myth of Albanians as the most ancient community in southeastern Europe is among those explored in Noel Malcolm's essay, "Myths of Albanian National Identity: Some Key Elements, As Expressed in the Works of Albanian Writers in America in the Early Twentieth Century". The introductory essay by Stephanie Schwandner-Sievers establishes the context of the "Pelasgian Albanian" mythos, applicable to Eastern Europe generally, in terms of the longing for a stable identity in a rapidly opening society.
 79. ^ Abadzi, Helen. "Historical Greek-Albanian Relations: Some Mysteries and Riddles". Mediterranean Quarterly: 57.
 80. ^ Χριστοφορήδης, Κων. ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, p. 456.
 81. ^ Schumacher, Stefan; Matzinger, Joachim (2014). Die Verben des Altalbanischen: Belegwörterbuch, Vorgeschichte und Etymologie. Otto Harrassowitz. p. 223. ISBN 9783447064484.
 82. ^ Galaty, Michael L. (2018). Memory and Nation Building: From Ancient Times to the Islamic State. Rowman & Littlefield. p. 144. ISBN 978-0759122628.
 83. ^ See Biris (1960) and Kollias (1983).
 84. ^ a b Kollias (1983).
 85. ^ Songs have been studied by Moraitis (2002), Dede (1978), and Gkikas (1978).
 86. ^ a b c d e Welters, Lisa (1995). "Ethnicity in Greek dress". In Eicher, Joanne. Dress and ethnicity: Change across space and time. Oxford: Berg Publishers. ISBN 9780854968794. p.59. "According to old travel books, the nineteenth-century traveler could readily identify Greek-Albanian peasants by their dress. The people and their garb, labeled as "Albanian", were frequently described in contemporary written accounts or depicted in watercolours and engravings. The main components of dress associated with Greek-Albanian women were a distinctly embroidered chemise or shift and a thick white woolen sleeveless coat called sigouni and for men an outfit with a short full skirt known as the foustanella. Some names for the components of women's garments were Albanian rather than Greek (Welters 1988: 93–4). For instance, bridal and festival chemises with hems embroidered in silk were termed foundi, meaning "the end" in Albanian."
 87. ^ a b c d Welters. Ethnicity in Greek dress. 1995. p.68. "Whereas the foustanella represented Greek nationalism to Greeks and non-Greeks alike, the lesser known foundi of the peasant women of Attica communicated that the wearer was Greek-Albanian to the inhabitants of a much smaller geographical area. Greek dress could also have more than one meaning. For example, within Attica, the colours and patterns of the embroidered foundi indicated both ethnicity (Greek-Albanian) and geographical origin (Messoghia villages of Attica). Thus, Greek dress can be simultaneously both ethnic dress and regional dress ... One hypothesis generated by the field research projects in Attica and Argolidha-Corinthia was that the white sigouni was associated with Greek Albanians. In villages throughout Attica Greek-Albanian villagers identified this garment as theirs. Other ethnic groups in Attica knew that the outfit with the white sigouni was worn by the Arvanites. In Argolidha and Corinthia, where the population was of mixed ethnic background, I was told again that only the Arvanites wore the sigouni."; p.69. "Similarly, not all areas of Albanian settlement in Greece have traditional clothing which includes the sigouni. Traditional attire attributed to the wealthy islands of Hydra and Aegina was of a type associated with the seafaring Greeks, baggy breeches for men and Turkish inspired silk gowns for women."
 88. ^ Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη.
 89. ^ Κριεζής, Θεόδωρος (1948), Οι Κριεζήδες του Εικοσιένα.
 90. ^ Theodoros Pangalos (24 March 2007). "Οι Αρβανίτες της Αττικής και η συμβολή τους στην εθνική παλιγγενεσία". Kathimerini. Archived from the original on 17 February 2013.
 91. ^ Bintliff (2003: 139).
 92. ^ Πάγκαλος, Θεόδωρος (1950). Τα απομνημονευματά μου, 1897–1947: η ταραχώδης περιόδος της τελευταίας πεντηκονταετίας.

Sources