Cyrillic letter Iotated E
Cyrillic letter Iotated E.svg
The Cyrillic script
Slavic letters
АА́А̀А̄ӒБВГ
ҐДЂЃЕЕ́ЀЕ̄
ЁЁ́ЄЄ́ЖЗЗ́Ѕ
ИІІ́І̄І̀ЇЇ́И́
ЍӢЙЈКЛЉМ
НЊОО́О̀ŌПР
СС́ТЋЌУУ́У̀
ӮЎӰ́ФХЦЧЏ
ШЩЪЪ̀Ъ̈Ъ̄ЫЫ́
ЬѢЭЭ́Э̀ЮЮ́Ю̀
ЯЯ́Я̀
Non-Slavic letters
ӐА̊А̃Ӓ̄А̨ӔӘӘ́
Ә̀Ә̃ӚӘ̄В̌ҒГ̑Г̣
Г̌ҔӺҒ̌ӶД́Д̀Д̌
Д̈Д̣Д̅Д̆ӖЕ̃Ё̄Є̈
ӁЖ̓ҖӜЖ̣ҘӞЗ̌
З̱З̣З̆З̓ԐԐ̈ӠИ̃
ҊӤІ̄́І̨Ј̄ҚК̈Ӄ
ҠҞҜК̣ԚЛ́Л̀Ӆ
ԮԒМ́ӍН́Н̀Н̃Н̄
ӉҢԨӇҤО̆О̂О̃
ӦӦ̄ӨӨ̄Ө́Ө̆ӪҨ
ԤП̈Р́Р̌ҎС̀С̌Ҫ
С̣С̱Т́Т̀Т̈Т̌Т̣Ҭ
Т‍ЬУ̃ӰӲУ̊Ӱ̄ҮҮ́
Ү̈ҰХ̣Х̱Х̮Х̑Х̌Ҳ
ӼӾҺҺ́Һ̈ԦЦ́Ц̌
Ц̈ҴЧ̀ҶӴӋҸЧ̇
ҼҾШ̆Ш̈Ш̣Ы̆Ы̄Ӹ
Ь́Ь̈ҌЭ̆Э̄Э̇ӬӬ́
Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́Ю̄Я̆Я̄Я̈
Я̈́ԜԜ́ӀӀ́
Archaic letters
ҀѺОУ
ѠѼѾѢ̈
ѤѦѪ
ѨѬѮѰѲѴѶ
Ԙ
ԀԔԖԠ
ԢҦ
ԂԄԈԊԌԎ
ԆԞԪԬ
Г̧Г̄

Iotated E or Iotated Ukrainian Ye (Ѥ ѥ) is a letter of the Cyrillic script. It is completely used in Church Slavonic language.

History

Iotated E has no equivalent in the Glagolitic alphabet, and probably originated as a ligature of ⟨і⟩ and ⟨е⟩ to represent [je].

Usage

Iotated E is found in some of the very oldest examples of Cyrillic writing, such as the tenth-century Mostich inscription or the Codex Suprasliensis, whereas in others, such as the Enina Apostle or Undol'skij Fragments, it is not present at all. It is plentifully attested in medieval manuscripts of both South Slavonic and East Slavonic provenance, co-existing with ⟨є⟩, which fulfils the same function. Orthographic practice nevertheless varies: some manuscripts use all three characters, some ⟨е⟩ and ⟨ѥ⟩, some ⟨е⟩ and ⟨є⟩, and some only ⟨е⟩.

Among the Eastern Slavs ⟨ѥ⟩ fell into disuse after the end of the fourteenth century, and it is not therefore represented in printed books from this area, or in modern Church Slavonic. In the South, however, it survived, and was used in the first Serbian printed book, the Octoechos (Oktoih prvoglasnik) of 1474, and appears in the Serbian abecedarium printed in Venice in 1597;[1] its position in the alphabet in this book is between ⟨ю⟩ and ⟨ѯ⟩. It continued to be used in both manuscript and printed material throughout the sixteenth and seventeenth centuries, but it no longer appears in the alphabet in M. Karaman's abecedarium of 1753.[2] In certain orthographical variants of Bulgarian, it can be found at least up to the middle of the 19th century.[3]

Computing codes

Character information
Preview Ѥ ѥ
Unicode name CYRILLIC CAPITAL LETTER
IOTIFIED E
CYRILLIC SMALL LETTER
IOTIFIED E
Encodings decimal hex dec hex
Unicode 1124 U+0464 1125 U+0465
UTF-8 209 164 D1 A4 209 165 D1 A5
Numeric character reference Ѥ Ѥ ѥ ѥ

References

  1. ^ Први српски буквар инока Саве, Венеција 1597, приредио Михаило Блечић, Београд, 1991
  2. ^ Петар Ђорђић, Историја српске ћирилице, Београд, 1971, p.193
  3. ^ Excerpts from a Bulgarian book of 1865: ru:Файл:Примеры Е йотированного в гражданке.gif