Ey Irân
English: O Iran
ای ایران

Actual Unofficial anthem of Iran
Former national anthem of the Interim Government of Iran
LyricsHossein Gol-e-Golab, 1944
MusicRuhollah Khaleqi
Adopted1979
Relinquished1979
Audio sample

"Ey Irân" (Persian: ای ایران, lit.'O Iran!', pronounced [ʔej ʔiːˈɾɒːn]) is an Iranian patriotic song that serves as the country's unofficial national anthem. The music was composed by Ruhollah Khaleqi, and the lyrics were written by Hossein Gol-e-Golab.[1] This anthem was first performed by Gholam-Hossein Banan.[2]

History

People singing Ey Iran at Oberhausen Arena in March 2014

The song's history dates back to World War II in Iran.[3] In September 1941, the Allied Forces occupied the country following the Anglo-Soviet invasion of Iran. The idea of this poem inspired the poet when he saw the Allied flags waving from the military barracks and the deplorable situation of the country.[4] One day when visiting Khaleqi, Gol-e-Golab witnessed a clash between two Iranian and British soldiers. When Gol-e-Golab recounted the incident, he wanted to write a poem to keep Iran and the Iranian spirit alive in it. Khaleqi decided to compose the song and Banan would sing the poem.[5]

Gol-e-Golab was inspired to write this song by his patriotism. He was quoted as saying:

In 1944, the footsteps of the invading armies in the streets were enough to rattle any patriot and inspired me to write this anthem. Professor Ruhollah Khaleqi wrote the music and despite all the political opposition, it found its way into the heart and soul of the people.[6]

"Ey Irân" served as the country's de facto national anthem for a brief period with the establishment of Iran's interim government following the Iranian Revolution in 1979.

Performances

Its first performance was held for two consecutive nights on 27 October 1944 in the military primary school, performed by Banan on Istanbul Street. "Ey Irân" garnered a lot of popularity that listeners demanded its repetition; thus, it was renewed three times. The reception and impact of this anthem caused the then minister of culture to invite the musicians to the Sound Broadcasting Center to record a page of it and broadcast it daily on Radio Tehran.

After the Revolution of 1979, several people were imprisoned for collaborating in the preparation of this anthem, and singing it was considered a crime, but after a while, it was used to inspire soldiers in the Iran–Iraq War.[7]

In 1990, Golnoush Khaleghi, the daughter of Ruhollah Khaleqi, who was in Tehran for the 25th anniversary of her father's death, re-arranged the anthem for orchestra, solo and group singing, which was released on the album May Nab by Sorush Publications. The monologue in this version is performed by Rashid Vatandust.[8]

Lyrics

Persian original

Persian script UniPers Romanization IPA transcription

ای ایران ای مرز پرگهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی تو جاودان
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم

:برگردان
مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما 𝄇
𝄆 پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت در و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم
برگو بی‌مهر تو چون کنم
تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

برگردان

ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم
از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم

برگردان[9][10][11][12]

Ey Irân ey marze por gohar
Ey xâkat sarčešmeye honar
Dur az to andišeye badân
Pâyandeh mâni to jâvedân
Ey došman ar to sange xâreyi, man âhanam
Jâne man fadâye xâke pâke mihanam

Bargardân:
Mehre to čon šod pišeam
Dur az to nist andišeam
𝄆 Dar râhe to key arzeši dârad in jâne mâ
Pâyandeh bâd xâke Irâne mâ 𝄇

Sange kuhat dorr o gowhar ast
Xâke daštat behtar az zar ast
Mehrat az del key borun konam
Bargu bimehre to čun konam
Tâ gardeše jahân o dowre âsemân be pâst
Nure izadi hamišeh rahnamâye mâst

Bargardân

Irân ey xorram behešte man
Rowšan az to sarnevešte man
Gar âtaš bârad be peykaram
Joz mehrat dar del naparvaram
Az âb o xâk o mehre to serešteh šod gelam
Mehr agar borun ravad tohi šavad delam

Bargardân

[ej iː.ˈɾɒːn ej ˈmæɹ.ze pʰoɾ go.ˈhæɾ ǀ]
[ej ˈxɒː.kʰæt sæɹ.t͡ʃʰeʃ.ˈme.je ho.ˈnæɾ ǀ]
[duːɾ æz tʰo æn.diː.ˈʃe.je bæ.ˈdɒːn ǀ]
[pʰɒː.jæn.ˈde mɒː.ˈniː tʰo d͡ʒɒː.ve.ˈdɒːn ǁ]
[ej ǀ doʃ.ˈmæn æɾ tʰo ˈsæŋ.ɡe xɒː.ɾe.ˈjiː ǀ mæn ɒː.ˈhæ.næm ǀ]
[ˈd͡ʒɒː.ne mæn fæ.ˈdɒː.je ˈxɒː.kʰe ˈpʰɒː.kʰe miː.ˈhæ.næm ǁ]

[bæɾ.gæɹ.ˈdɒːn]
[ˈmeh.ɾe tʰo t͡ʃʰon ǀ ʃod pʰiː.ˈʃe.æm ǀ]
[duːɾ æz tʰo niːstʰ ǀ æn.diː.ˈʃe.æm ǁ]
𝄆 [dæɾ ˈrɒː.he tʰo ǀ kʰej æɹ.ze.ˈʃiː dɒː.ˈɾæd iːn ˈd͡ʒɒː.ne mɒː ǀ]
[pʰɒː.jæn.ˈde bɒːd ˈxɒː.kʰe iː.ˈɾɒː.ne mɒː ǁ] 𝄇

[ˈsæŋ.ɡe ˈkʰuː.hætʰ do.r‿o gow.ˈhæɾ æstʰ ǀ]
[ˈxɒː.kʰe ˈdæʃ.tʰætʰ beh.ˈtʰæɾ æz zæ.ˈɾæstʰ ǀ]
[ˈmeh.ɾætʰ æz del kʰej bo.ˈɾuːn ˈkʰo.næm ǀ]
[bæɾ.ˈguː biː.ˈmeh.ɾe tʰo t͡ʃʰuːn ˈkʰo.næm ǁ]
[tʰɒː ǀ gæɹ.ˈde.ʃe d͡ʒæ.ˈhɒː.n‿o ˈdow.ɾe ɒː.se.ˈmɒːn be pʰɒːstʰ ǀ]
[ˈnuː.ɾe iː.zæ.ˈdiː ˈhæ.miː.ʃe ræh.næ.ˈmɒː.je mɒːstʰ ǁ]

[bæɾ.gæɹ.ˈdɒːn]

[iː.ˈɾɒːn ej ˈxo.ræm be.ˈheʃ.tʰe mæn ǀ]
[row.ˈʃæn æz tʰo sæɾ.ne.ˈveʃ.tʰe mæn ǀ]
[gæɾ ɒː.ˈtʰæʃ bɒː.ˈɾæd be pʰej.ˈkʰæ.ɾæm ǀ]
[d͡ʒoz ˈmeh.ɾætʰ dæɾ del næ.pʰæɾ.ˈvæ.ɾæm ǁ]
[æz ǀ ɒː.b‿o xɒː.kʰ‿o ˈmeh.ɾe tʰo se.ɾeʃ.ˈtʰe ʃod ˈge.læm ǀ]
[mehɾ ˈæ.gæɾ bo.ˈɾuːn ræ.ˈvæd tʰo.ˈhiː ʃæ.ˈvæd ˈde.læm ǁ]

[bæɾ.gæɹ.ˈdɒːn]

English translation

O Iran, o bejeweled land
O, your soil is the wellspring of the arts
Far from you may the thoughts of evil be
May you remain lasting and eternal
O enemy, if you are of rock, I am of iron
May my life be sacrificed for the pure soil of my motherland

Refrain:
Since your love became my calling
My thoughts are never far from you
𝄆 In your cause, when do our lives have value?
May the land of Iran be eternal. 𝄇

The stones of your mountains are jewels and pearls
The soil of your valleys are better than gold
When could I rid my heart of your affection?
Tell me, what will I do without your affection?
As long as the turning of the earth and the cycling of the sky lasts
The light of the Divine will always guide us

Refrain

Iran, o my beautiful paradise,
Bright is my destiny because of you
Even if fire rains on my body,
Only your love I'll flourish in my heart
I am made of your love, water and earth
If your love leaves my heart it will become earthen

Refrain

See also

References

 1. ^ EY IRĀN Encyclopædia Iranica
 2. ^ "Ey Iran". YouTube.
 3. ^ Akbarzadeh, Pejman (12 November 2015). "داستان آفرینش "ای ایران" و ماجراهای دیگر در گفت‌وگو با گلنوش خالقی، دختر روح الله خالقی". BBC News (in Persian). Retrieved 6 July 2020.
 4. ^ Hoseyni Dehkordi, Morteza; Loloi, Parvin. "EY IRĀN". Encyclopædia Iranica. Retrieved 6 July 2020.
 5. ^ ""روزنامه شرق (1389/09/07): چگونه سرود ای ایران خلق شد"". Magiran (in Persian).
 6. ^ ""چگونه "ای ایران" خلق شد؟ / مثلت طلایی بنان، خالقی و گل‌گلاب چه کردند؟"". Tabnak (in Persian). Retrieved 6 July 2020.
 7. ^ ""استاد گل گلاب"". Aftabir. December 2007. Retrieved 6 July 2020.
 8. ^ Akbarzadeh, Peyman. "یکصدمین سال تولد روح الله خالقی در رادیو زمانه". Zamaaneh. Retrieved 6 July 2020.
 9. ^ اى ايران Persian DNATM.

  "Ey IRAN, Ey Marze Por Gohar, ...
  The Greatest Iranian National Anthem"
 10. ^ سرود ای ایران. Persian Arts & Cultural Communities. 15 February 2018.
 11. ^ "ای ایران". book.iranseda.ir.
 12. ^ https://www.daryadadvar.com/tag/ای-ایران/ ای ایران

  "Ey Iran, Norooz 1387
  Iran Heritage Foundation (IHF)
  Piano: Tara Kamangar
  Flute: Susan McCarthy"

  London (2007).