Bilâdy, Laki ḥobbi wa fuâdy
English: My homeland, you have my love and my heart
بلادي، لك حبي وفؤادي

National anthem of Egypt
LyricsMohamed Younis El Qadi, 1878
MusicSayed Darwish, 1923
Adopted1923
1952 (unofficial)
1979 (official)
Preceded by"Wallāh Zamān Yā Silāḥī"
Audio sample
U.S. Navy Band instrumental version (chorus and one verse)

"Bilâdy, Laki ḥobbi wa fuâdy" (Arabic: بلادي لك حبي وفؤادي; "My homeland, you have my love and my heart"), also known by its incipit, "Bilady, Bilady, Bilady" (بلادي بلادي بلادي), is the national anthem of Egypt, composed by Sayed Darwish and written by Mohamed Yunis El Qadi. It was adopted in 1979.[1]

History

The lyrics were written by Mohamed Younis El Qady. Sayed Darwish composed the music and maintained close ties with early leaders of the national movement for independence in Egypt, such as Mustafa Kamel. The chorus derived from one of Kamel's most famous Egyptian nationalist speeches.[2][3]

Egypt's first national anthem dates back to 1869 when a royal anthem was composed to honor the monarch. It is unclear how long this anthem was in use. Although the monarchy was deposed in 1952, the anthem was used as part of the anthem of the United Arab Republic with Syria in 1958.[4]

Lyrics

Arabic original[5] Romanization IPA transcription[a] English translation[6]

كورال:
𝄇 بلادي بلادي بلادي
لك حبي وفؤادي 𝄆

١
مصر يا أم البلاد
أنت غايتي والمراد
وعلى كل العباد
كم لنيلك من أيادي

كورال

٢
مصر أنت اغلى درة
فوق جبين الدهر غرة
يا بلادي عيشي حرة
واسلمي رغم الأعادي

كورال

٣
مصر أولادك كرام
أوفياء يرعوا الزمام
نحن حرب وسلام
و فداكي يا بلادي

كورال

Kurâl:
Belâdi, belâdi, belâdi
Lake ḥobbi wa-fuâdi

I
Maṣr jâ ‘omme l-belâd
‘Ânte gâjti wal-morâd
Wa għalâ kolle l-għabâd
Kam le-Nilek men ‘âjâdi

Kurâl

II
Maṣr ‘ante âglâ dorrah
Fawqe ġebin ad-dahr gorrah
Jâ belâdi għâjẋi ḥorrah
Wa aslami ragam al-‘agħâdi

Kurâl

III
Maṣr ‘awlâdek kerâm
‘Awfejâ‘ jargħu aż-żemâm
Naḥno ḥarbon wa-salâm
Wa fedâki jâ belâdi.

Kurâl

[kuː.rɑːl]
𝄆 [bɪ.læː.diː bɪ.læː.diː bɪ.læː.diː]
[læ.kɪ ħʊb.biː wɑ.fu.ʔæː.diː] 𝄇

1
[mɑsˤr jæː ʔʊm.mɪ‿l.bɪ.læːd]
[ʔæn.tɪ ɣɑː.jæ.tiː wɑ‿l.mʊ.rɑːd]
[wɑ ʕɑ.læː kʊl.lɪ‿l.ʕɪ.bæːd]
[kæm lɪ niːlɪk(.ɪ) mɪn ʔæ.jæː.diː]

[kuː.rɑːl]

2
[mɑsˤr ʔæn.ti ʔæɣ.læː dʊr.rɑ]
[fɑw.qɪː (ɡɪ.)biːnɪ‿d.dɑh.ri ɣʊr.rɑ]
[jæː bɪ.læː.diː ʕɪː.ʃɪː ħʊr.rɑ]
[wæ‿s.læ.miː rɑɣ.mæ‿l.ʔæ.ʕæː.diː]

[kuː.rɑːl]

3
[mɑsˤr ʔɑw.læː.dɪk kɪ.rɑːm]
[ʔɑw.fɪ.jæːʔ jær.ʕʊː‿z.zɪ.mæːm]
[nɑħ.nʊ ħɑr.bʊn wæ sæ.læːm]
[wæ fɪ.dæː.kiː jæː bɪ.læː.diː]

[kuː.raːl]

Chorus:
𝄆 My homeland, my homeland, my homeland
You have my love and my heart. 𝄇

I
Egypt! O mother of all countries,
You are my hope and my ambition,
And above all people,
Your Nile has countless graces!

Chorus

II
Egypt! Most precious gem,
A blaze on the brow of eternity!
O my homeland, be for ever free,
Safe from every enemy!

Chorus

III
Egypt, noble are your children.
Loyal, and guardians of the reins.
Be we at war or peace
We will sacrifice ourselves for you, my homeland.

Chorus

Coptic version
(chorus and first verse only)
Romanization
(chorus and first verse only)
IPA transcription[b]
(chorus and first verse only)

Chorus:
𝄆 Ⲧⲁⲃⲁⲕⲓ, ⲧⲁⲃⲁⲕⲓ, ⲧⲁⲃⲁⲕⲓ
̀̀Ⲡ̀ϭⲟⲓⲥ ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲧⲉⲛ ⲃⲁⲕⲓ 𝄇


Ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲑⲟ ⲡⲉ ⲡⲉⲛ ⲱⲛϧ
Ⲛⲉⲛ ⲓⲟϯ ⲛ̀ϧⲏⲧ ⲁⲩ ⲱⲛϧ
Ⲁ̀ⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛ ⲧⲱⲃϩ
Ⲡ̀ϭⲟⲓⲥ ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲧⲉⲛ ⲃⲁⲕⲓ

Chorus:
𝄆 Tabaki, tabaki, tabaki
Epcois esmou tən baki 𝄇

I
Khêmi entho pə pən ônx
Nən ioti enxêt au ônx
Anon hôn marən tôbh
Epcois esmou tən baki

 
𝄆 [tɐ.vɐ.ki tɐ.vɐ.ki tɐ.vɐ.ki]
[ep.t͡ʃo̞ɪs es.mu te̞n vɐ.ki] 𝄇

1
[kiː.m.i en.θo̞ pe̞ pe̞n o̞ːn(ə)x]
[ne̞n jo̞.ti en.xiːt ɐu o̞ːn(ə)x]
[eɐ̯.no̞n ho̞ːn mɐ.ɾe̞n to̞ː.v(ə)h]
[ep.t͡ʃo̞ɪs es.mu te̞n vɐ.ki]

See also

Notes

References

General
Specific
  1. ^ "Egypt National Anthem". Egypt Cairo. Archived from the original on 2018-10-25. Retrieved 2019-01-01.
  2. ^ "Comments on About Muashah and Discovered". Archived from the original on 2007-09-28. Retrieved 2006-08-27.
  3. ^ Egypt - nationalanthems.info
  4. ^ Egypt (1869-1960) - nationalanthems.info Archived 2012-06-06 at the Wayback Machine
  5. ^ "الهيئة العامة للأستعلامات". Egypt State Information Service (in Arabic). Archived from the original on 2009-10-15. Retrieved 2022-04-21.
  6. ^ "The National Anthem". Egypt State Information Service. Retrieved 2010-07-13.