Dideba
English: Glory
დიდება
Sheet music of "Dideba"

Former national anthem of  Georgia
Former regional anthem of the  Georgian SSR
LyricsKote Potskhverashvili [ka]
MusicKote Potskhverashvili
Adopted1918 (DR Georgia)
ReadoptedNovember 1990 (1990-11) (Georgian SSR)
1991 (Georgia)
Relinquished1921 (DR Georgia)
1991 (Georgian SSR)
20 May 2004 (2004-05-20) (Georgia)
Succeeded by"Tavisupleba"
Audio sample
"Dideba" (instrumental)

"Dideba" (Georgian: დიდება, "Glory") was the national anthem of Georgia[1] from November 1990[2] to May 2004. It was previously the national anthem of Georgia from 1918 to 1921.[3]

History

1993 Georgian performance
1999 Georgian performance

Background

"Dideba" was written and composed by Kote Potskhverashvili [ka] and was adopted by the "Menshevik"-led Georgian government as the country's national anthem in 1918 after it became free from Russian rule. However, "Dideba"'s usage in this manner was to be short-lived. It would only be used for a few years, until Georgia came under Soviet rule from 1922 onward.

Readoption

Following the collapse of the Soviet Union in 1991, "Dideba" was readopted as the Georgian national anthem, though at the time of its re-adoption it was barely known by most Georgians[2] as it had been almost seven decades since it was last used as the country's national anthem.

Replacement

"Dideba" was used as the Georgian national anthem from November 1990[2] until 20 May 2004, when it was replaced by the current Georgian national anthem "Tavisupleba" following the 2003 Rose Revolution.[4] Though the replacement of "Dideba" came after a change in government, efforts to replace the song reportedly predated said reforms.[4]

Lyrics

Georgian original Romanization IPA transcription[a] English translation

დიდება ზეცით კურთხეულს,
დიდება ქვეყნად სამოთხეს,
ტურფა ივერსა,
დიდება ძმობას, ერთობას,
დიდება თავისუფლებას,
დიდება სამარადისო
ქართველ მხნე ერსა!
დიდება ჩვენსა სამშობლოს,
დიდება ჩვენი სიცოცხლის
მიზანს დიადსა;
ვაშა ტრფობასა, სიყვარულს,
ვაშა შვებასა, სიხარულს,
სალამი ჭეშმარიტების
შუქ-განთიადსა!

Dideba zecit k’urtxeuls
Dideba kveq’nad samotxes,
T’urpa Iversa.
Dideba dzmobas, ertobas,
Dideba tavisuplebas,
Dideba samaradiso
Kartvel mxne ersa!
Dideba chvensa samshoblos,
Dideba chveni sicocxlis
Mizans diadsa;
Vasha t’rpobasa, siq’varuls
Vasha shvebasa, sixaruls,
Salami ch’eshmarit’ebis,
Shuk-gantiadsa!

[di.dɛ.bɑ zɛ.t͡sʰitʰ kʼuɾ.tʰχɛ.uɫs]
[di.dɛ.bɑ kʰʋɛ.q(χ)ʼnɑd sɑ.mɔ.tʰχɛs]
[tʼuɾ.pʰɑ i.βɛɾ.sɑ]
[di.dɛ.bɑ d͡zmɔ.bɑs ɛɾ.tʰɔ.bɑs]
[di.dɛ.bɑ tʰɑ.βi.su.pʰlɛ.bɑs]
[di.dɛ.bɑ sɑ.mɑ.ɾɑ.di.sɔ]
[kʰɑɾ.tʰʋɛl mχnɛ ɛɾ.sɑ]
[di.dɛ.bɑ (t͡)ʃʰʋɛn.sɑ sɑm.ʃɔ.bɫɔs]
[di.dɛ.bɑ (t͡)ʃʰʋɛ.ni si.t͡sʰɔ.t͡sʰχlis]
[mi.zɑns di.ɑd.sa]
[βɑ.ʃɑ tʼɾpʰɔ.bɑ.sɑ siq(χ)ʼʋɑ.ɾuɫs]
[βɑ.ʃɑ ʃʋɛ.bɑ.sɑ si.χɑ.ɾuɫs]
[sɑ.ɫɑ.mi (t͡)ʃʼɛ.ʃmɑ.ɾi.tʼɛ.bis]
[ʃukʰ gɑn.tʰi.ɑd.sa]

Praise be to heavenly Bestower of Blessings,
Praise be to paradise on earth,
To the radiant Iberia,
Praise be to fraternity and unity,
Praise be to liberty,
Praise be to the everlasting,
Lively Georgian people!
Praise be to our fatherland,
Praise be to the great
And bright aim of our lives;
Hail, O joy and love,
Hail the helpfulness and happiness,
Greetings to the truth,
The light of dawn!

Notes

References

  1. ^ "FBIS Report: Soviet Union. Republic affairs". The Service. 25 November 1991 – via Google Books.
  2. ^ a b c Jones, Stephen (2013). Georgia: A Political History Since Independence. I.B. Tauris. p. xxi. ISBN 9781784530853. Retrieved 12 January 2019 – via Google Books.
  3. ^ Mikaberidze, Alexander (6 February 2015). Historical Dictionary of Georgia. Rowman & Littlefield. ISBN 9781442241466 – via Google Books.
  4. ^ a b "Georgia: 1918-1920, 1991-2004". Nationalanthems.info. 2018. Archived from the original on 2019-01-12. Retrieved 12 January 2019.