Monom
Bonam
Native toVietnam
Native speakers
6,000 (2007)[1]
Language codes
ISO 639-3moo
Glottologmono1268

Monom (Monam), not to be confused with Bonam (a Bahnar subgroup), is an Austro-Asiatic language of Vietnam. Speakers are officially classified by the Vietnamese government as Sedang people.

Monom is spoken mostly in Kon Plông District, Kon Tum Province (Le et al. 2014:175)[2]

References

  1. ^ Monom at Ethnologue (18th ed., 2015) (subscription required)
  2. ^ Lê Bá Thảo, Hoàng Ma, et al.; Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam - Viện dân tộc học. 2014. Các dân tộc ít người ở Việt Nam: các tỉnh phía nam. Ha Noi: Nhà xuất bản khoa học xã hội. ISBN 978-604-90-2436-8