This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "Autonomous county" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (February 2024) (Learn how and when to remove this message)

Autonomous counties (Chinese: 自治县) and autonomous banners (Chinese: 自治旗) are county-level autonomous administrative divisions of China.[1] The two are essentially identical except in name.

There are 117 autonomous counties and three autonomous banners. The latter are found in Inner Mongolia Autonomous Region and the former are found everywhere else.

Maps

China's Autonomous Regions and its Designated Ethnic Minority
Major autonomous areas within Yunnan. (excluding Hui)
Major autonomous areas within Guizhou. (excluding Hui)

List

Province-level
entry
Name Chinese Pinyin Designated minority Minorities’ languages
Chongqing Pengshui Miao and Tujia Autonomous County 彭水苗族土家族自治县 Péngshuǐ Miáozú Tǔjiāzú Zìzhìxiàn Miao and Tujia ?
Shizhu Tujia Autonomous County 石柱土家族自治县 Shízhù Tǔjiāzú Zìzhìxiàn Tujia ?
Xiushan Tujia and Miao Autonomous County 秀山土家族苗族自治县 Xiùshān Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn Tujia and Miao ?
Youyang Tujia and Miao Autonomous County 酉阳土家族苗族自治县 Yǒuyáng Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn ?
Gansu Aksai Kazak Autonomous County 阿克塞哈萨克族自治县 Ākèsài Hāsàkèzú Zìzhìxiàn Kazakh Kazakh: اقساي قازاق اۆتونوميالىق اۋدانى
Aqsay Qazaq avtonomyalıq awdanı
Dongxiang Autonomous County 东乡族自治县 Dōngxiāngzú Zìzhìxiàn Dongxiang Santa: Dunxianzu Zizhixien
Jishishan Bonan, Dongxiang and Salar Autonomous County 积石山保安族东乡族撒拉族自治县 Jīshíshān Bǎo'ānzú Dōngxiāngzú Sǎlāzú Zìzhìxiàn Bonan, Dongxiang and Salar ?
Subei Mongol Autonomous County 肃北蒙古族自治县 Sùběi Měnggǔzú Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ᠰᠤᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Subėi-yin Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Sunan Yugur Autonomous County 肃南裕固族自治县 Sùnán Yùgùzú Zìzhìxiàn Yugur ?
Bairi Tibetan Autonomous County 天祝藏族自治县 Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn Tibetan Tibetan: དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང༌།
dpa'a-ris bod-rigs rang-skyong rdzong
Zhangjiachuan Hui Autonomous County 张家川回族自治县 Zhāngjiāchuān Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: جْاکِاچُوًا خُوِذُو ذِجِشِیًا
Guangdong Liannan Yao Autonomous County 连南瑶族自治县 Liánnán Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Lianshan Zhuang and Yao Autonomous County 连山壮族瑶族自治县 Liánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn Zhuang and Yao Zhuang:

Lenzsanh Bouxcuengh Yauzcuz Swciyen

Ruyuan Yao Autonomous County 乳源瑶族自治县 Rǔyuán Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Guangxi Bama Yao Autonomous County 巴马瑶族自治县 Bāmǎ Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Dahua Yao Autonomous County 大化瑶族自治县 Dàhuà Yáozú Zìzhìxiàn ?
Du'an Yao Autonomous County 都安瑶族自治县 Dū'ān Yáozú Zìzhìxiàn ?
Fuchuan Yao Autonomous County 富川瑶族自治县 Fùchuān Yáozú Zìzhìxiàn ?
Gongcheng Yao Autonomous County 恭城瑶族自治县 Gōngchéng Yáozú Zìzhìxiàn ?
Huanjiang Maonan Autonomous County 环江毛南族自治县 Huánjiāng Máonánzú Zìzhìxiàn Maonan ?
Jinxiu Yao Autonomous County 金秀瑶族自治县 Jīnxiù Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Longlin Pan-Ethnicities Autonomous County 隆林各族自治县 Lōnglín Gèzú Zìzhìxiàn Various ethnicities ?
Longsheng Pan-Ethnicities Autonomous County 龙胜各族自治县 Lóngshēng Gèzú Zìzhìxiàn Various ethnicities ?
Luocheng Mulao Autonomous County 罗城仫佬族自治县 Luóchéng Mùlǎozú Zìzhìxiàn Mulao ?
Rongshui Miao Autonomous County 融水苗族自治县 Róngshuǐ Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Sanjiang Dong Autonomous County 三江侗族自治县 Sānjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn Dong ?
Guizhou Daozhen Gelao and Miao Autonomous County 道真仡佬族苗族自治县 Dǎozhēn Gēlǎozú Miáozú Zìzhìxiàn Gelao and Miao ?
Guanling Buyei and Miao Autonomous County 关岭布依族苗族自治县 Guānlíng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn Buyei and Miao ?
Sandu Shui Autonomous County 三都水族自治县 Sāndū Shuǐzú Zìzhìxiàn Sui ?
Songtao Miao Autonomous County 松桃苗族自治县 Sōngtáo Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Weining Yi, Hui, and Miao Autonomous County 威宁彝族回族苗族自治县 Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn Yi, Hui, and Miao (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: وِنٍْ یِذُو خُوِذُو مِیَوْذُو ذِجِشِیًا
Yi: ꊈꆀꆈꌠꉇꉈꂯꑿꊨꏦꏱꅉꑤ
Wuchuan Gelao and Miao Autonomous County 务川仡佬族苗族自治县 Wùchuān Gēlǎozú Miáozú Zìzhìxiàn Gelao and Miao ?
Yanhe Tujia Autonomous County 沿河土家族自治县 Yánhé Tǔjiāzú Zìzhìxiàn Tujia ?
Yinjiang Tujia and Miao Autonomous County 印江土家族苗族自治县 Yìnjiāng Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìxiàn Tujia and Miao ?
Yuping Dong Autonomous County 玉屏侗族自治县 Yùpíng Dòngzú Zìzhìxiàn Dong ?
Zhenning Buyei and Miao Autonomous County 镇宁布依族苗族自治县 Zhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn Bouyei and Miao ?
Ziyun Miao and Buyei Autonomous County 紫云苗族布依族自治县 Zǐyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn Miao and Buyei ?
Hainan Baisha Li Autonomous County 白沙黎族自治县 Báishā Lízú Zìzhìxiàn Li ?
Baoting Li and Miao Autonomous County 保亭黎族苗族自治县 Bǎotíng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn Li and Miao ?
Changjiang Li Autonomous County 昌江黎族自治县 Chāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn Li ?
Ledong Li Autonomous County 乐东黎族自治县 Lèdōng Lízú Zìzhìxiàn ?
Lingshui Li Autonomous County 陵水黎族自治县 Língshuǐ Lízú Zìzhìxiàn ?
Qiongzhong Li and Miao Autonomous County 琼中黎族苗族自治县 Qióngzhōng Lízú Miáozú Zìzhìxiàn Li and Miao ?
Hebei Dachang Hui Autonomous County 大厂回族自治县 Dàchǎng Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: دَاچْا خُوِذُو ذِجِشِیًا
Fengning Manchu Autonomous County 丰宁满族自治县 Fēngníng Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ᡶᡝᠩᠨᡳᠩ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Fengning manju beye dasangga siyan
Kuancheng Manchu Autonomous County 宽城满族自治县 Kuānchéng Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu: ᡴᡠᠸᠠᠨᠴᡝᠩ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Kuwanceng manju beye dasangga siyan
Mengcun Hui Autonomous County 孟村回族自治县 Mèngcūn Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: مْعڞٌ خُوِذُو ذِجِشِیًا
Qinglong Manchu Autonomous County 青龙满族自治县 Qīnglóng Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ᠴᡳᠩᠯᡠᠩ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Cinglung manju beye dasangga siyan
Weichang Manchu and Mongol Autonomous County 围场满族蒙古族自治县 Wéichǎng Mǎnzú Měnggǔzú Zìzhìxiàn Manchu and Mongol Manchu: ᠸᡝᡳᠴᠠᠩ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠮᠣᠩᡤᠣ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Weičaŋ Manju Moŋgo beye dasaŋga siyan
Mongol: ᠸᠧᠢᠴᠠᠩ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Vėičaŋ Manju Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Heilongjiang Dorbod Mongol Autonomous County 杜尔伯特蒙古族自治县 Dù'ěrbótè Měnggǔzú Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Dörbed Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Hubei Changyang Tujia Autonomous County 长阳土家族自治县 Chángyáng Tǔjiāzú Zìzhìxiàn Tujia ?
Wufeng Tujia Autonomous County 五峰土家族自治县 Wǔfēng Tǔjiāzú Zìzhìxiàn ?
Hunan Chengbu Miao Autonomous County 城步苗族自治县 Chēngbù Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Jianghua Yao Autonomous County 江华瑶族自治县 Jiānghuá Yáozǔ Zìzhìxiàn Yao ?
Jingzhou Miao and Dong Autonomous County 靖州苗族侗族自治县 Jǐngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn Miao and Dong ?
Mayang Miao Autonomous County 麻阳苗族自治县 Máyáng Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Tongdao Dong Autonomous County 通道侗族自治县 Tōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn Dong ?
Xinhuang Dong Autonomous County 新晃侗族自治县 Xīnhuǎng Dòngzú Zìzhìxiàn ?
Zhijiang Dong Autonomous County 芷江侗族自治县 Zhǐjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn ?
Inner Mongolia Oroqen Autonomous Banner 鄂伦春自治旗 Èlúnchūn Zìzhìqí Oroqen ?
Evenki Autonomous Banner 鄂温克族自治旗 Èwēnkèzú Zìzhìqí Evenks Evenki: ᠧᠸᠧᠩᠺᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠨᠨᠢ ᠮᠧᠧᠨᠵᠢ ᠵᠣᠬᠠᠷ ᠭᠣᠰ
Ewengki Aimanni Meenji Zhohar Gos
Morin Dawa Daur Autonomous Banner 莫力达瓦达斡尔族自治旗 Mòlìdáwǎ Dáwò'ěrzú Zìzhìqí Daur Daur: Morin'dawaa Daor weerie ixkiewu guasei
Jilin Changbai Korean Autonomous County 长白朝鲜自治县 Chángbái Cháoxiǎnzú Zìzhìxiàn Korean Korean: 장백 조선족 자치현
Jangbaek Joseonjok Jachihyeon
Front Gorlos Mongol Autonomous County 前郭尔罗斯蒙古族自治县 Qián'guō'ěrluósī Měnggǔzú Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠭᠣᠷᠯᠣᠰ ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Emünedü Ɣorlos-in Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Yitong Manchu Autonomous County 伊通满族自治县 Yītōng Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ᡳᡨᡠᠩ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Itung manju beye dasangga siyan
Liaoning Harqin Left Wing Mongol Autonomous County 喀喇沁左翼蒙古族自治县 Kālāqìn Zuǒyì Měnggǔzú Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Qaračin Jegün Ɣarun Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Fuxin Mongol Autonomous County 阜新蒙古族自治县 Fùxīn Měnggǔzú Zìzhìxiàn Mongol: ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Füsin-ü Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Xinbin Manchu Autonomous County 新宾满族自治县 Xīnbīn Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu Manchu: ᠰᡳᠨᠪᡳᠨ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Sinbin manju beye dasangga siyan
Qingyuan Manchu Autonomous County 清原满族自治县 Qīngyuán Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu: ᠴᡳᠩᠶᡠᠸᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Cingyuwan manju beye dasangga siyan
Benxi Manchu Autonomous County 本溪满族自治县 Běnxī Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu: ᠪᡝᠨᠰᡳ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Bensi manju beye dasangga siyan
Huanren Manchu Autonomous County 桓仁满族自治县 Huánrén Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu: ᡥᡠᠸᠠᠨᡵᡝᠨ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Huwanren manju beye dasangga siyan
Xiuyan Manchu Autonomous County 岫岩满族自治县 Xiùyán Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu: ᠰᡳᡠᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Siuyan manju beye dasangga siyan
Kuandian Manchu Autonomous County 宽甸满族自治县 Kuāndiàn Mǎnzú Zìzhìxiàn Manchu: ᡴᡠᠸᠠᠨᡩᡳᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Kuwandiyan manju beye dasangga siyan
Qinghai Datong Hui and Tu Autonomous County 大通回族土族自治县 Dàtōng Huízú Tǔzú Zìzhìxiàn Hui and Tu (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: دَاتْو خُوِذُو تُوذُو ذِجِشِیًا
Henan Mongol Autonomous County 河南蒙古自治县 Hénán Ménggǔ Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ᠡᡁᠨᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
Ežnan Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Hualong Hui Autonomous County 化隆回族自治县 Huàlóng Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: خُوَلْو خُوِذُو ذِجِشِیًا
Huzhu Tu Autonomous County 互助土族自治县 Hùzhù Tǔzú Zìzhìxiàn Tu Monguor:
Huzhu Mongghul njeenaa daglagu xan
Menyuan Hui Autonomous County 门源回族自治县 Ményuán Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: مٍیُوًا خُوِذُو ذِجِشِیًا
Minhe Hui and Tu Autonomous County 民和回族土族自治县 Mínhé Huízú Tǔzú Zìzhìxiàn Hui and Tu (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: مٍحْ خُوِذُو تُوذُو ذِجِشِیًا
Xunhua Salar Autonomous County 循化撒拉族自治县 Xúnhuà Sǎlázú Zìzhìxiàn Salar Salar:
Göxdeñiz Velayat Yisır Salır Özbaşdak Yurt
Sichuan Beichuan Qiang Autonomous County 北川羌族自治县 Běichuān Qiāngzú Zìzhìxiàn Qiang ?
Ebian Yi Autonomous County 峨边彝族自治县 Ébiān Yízú Zìzhìxiàn Yi Yi: ꏦꍠꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Mabian Yi Autonomous County 马边彝族自治县 Mǎbiān Yízú Zìzhìxiàn Yi: ꂷꀜꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Muli Tibetan Autonomous County 木里藏族自治县 Mùlǐ Zàngzú Zìzhìxiàn Tibetan Tibetan: མི་ལི་རང་སྐྱོང་རྫོང་
Mi-li rang-skyong-rdzong
Xinjiang Barkol Kazak Autonomous County 巴里坤哈萨克自治县 Bālǐkūn Hāsàkèzú Zìzhìxiàn Kazakh Kazakh: باركول قازاق اۆتونوميالىق اۋدانى
Barköl Qazaq avtonomyalıq awdanı
Hoboksar Mongol Autonomous County 和布克塞尔蒙古自治县 Hébùkèsài'ěr Ménggǔ Zìzhìxiàn Mongol Mongol: ᠬᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Qobuɣ-a Sairi-yin Moŋɣol öbertegen jasaqu siyan
Oirat: ᡍᡆᡋᡇᡎᠰᠠᡅᠷ ᡏᡆᡊᡎᡆᠯ ᡄᡋᡄᠷᡄᡃᠨ ᠴᠠᠰᠠᡍᡇ ᠱᡅᡕᠠᠨ
Xobuqsair mongγol ebereen zasaxu šiyan
Mori Kazak Autonomous County 木垒哈萨克自治县 Mùlěi Hāsàkèzú Zìzhìxiàn Kazakh Kazakh: موري قازاق اۆتونوميالىق اۋدانى
Morï Qazaq avtonomyalıq awdanı
Qapqal Xibe Autonomous County 察布查尔锡伯自治县 Chábùchá'ěr Xíbó Zìzhìxiàn Xibe Xibe: ᠴᠠᠪᠴᠠᠯ ᠰᡳᠪᡝ ᠪᡝᠶᡝ ᡩᠠᠰᠠᠩᡤᠠ ᠰᡳᠶᠠᠨ
Čabčal Sibe beye dasaŋga siyan
Taxkorgan Tajik Autonomous County 塔什库尔干塔吉克自治县 Tǎshíkù'ěrgàn Tǎjíkè Zìzhìxiàn Tajiks Sariquli Tajik: Toxkhürghon Tujik oftunum noya
Yanqi Hui Autonomous County 焉耆回族自治县 Yānqí Huízú Zìzhìxiàn Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: یًاٿِ خُوِذُو ذِجِشِیًا
Yunnan Cangyuan Va Autonomous County 沧源佤族自治县 Cāngyuán Wǎzú Zìzhìxiàn Va ?
Eshan Yi Autonomous County 峨山彝族自治县 Èshān Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi: ꊉꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Gengma Dai and Va Autonomous County 耿马傣族佤族自治县 Gěngmǎ Dǎizú Wǎzú Zìzhìxiàn Dai and Va ?
Gongshan Dulong and Nu Autonomous County 贡山独龙族怒族自治县 Gòngshān Dúlóngzú Nùzú Zìzhìxiàn Derung and Nu ?
Hekou Yao Autonomous County 河口瑶族自治县 Hékǒu Yáozú Zìzhìxiàn Yao ?
Jiangcheng Hani and Yi Autonomous County 江城哈尼族彝族自治县 Jiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn Hani and Yi Yi: ꏦꍰꉳꆀꋇꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Jingdong Yi Autonomous County 景东彝族自治县 Jǐngdōng Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi: ꁷꊭꄏꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Jinggu Dai and Yi Autonomous County 景谷傣族彝族自治县 Jǐnggǔ Dǎizú Yízú Zìzhìxiàn Dai and Yi Yi: ꏢꇵꄅꋇꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Jinping Miao, Yao and Dai Autonomous County 金平苗族瑶族傣族自治县 Jīnpíng Miáozú Yáozú Dǎizú Zìzhìxiàn Miao, Yao and Dai ?
Lancang Lahu Autonomous County 澜沧拉祜族自治县 Láncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn Lahu ?
Lanping Bai and Pumi Autonomous County 兰坪白族普米族自治县 Lánpíng Báizú Pǔmǐzú Zìzhìxiàn Bai and Pumi ?
Luquan Yi and Miao Autonomous County 禄劝彝族苗族自治县 Lùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn Yi and Miao Yi: ꇑꐇꆈꌠꂯꑿꊨꏦꏱꅉꑤ
Menglian Dai, Lahu and Va Autonomous County 孟连傣族拉祜族佤族自治县 Mènglián Dǎizú Lāhùzú Wǎzú Zìzhìxiàn Dai, Lahu and Va ?
Mojiang Hani Autonomous County 墨江哈尼族自治县 Mòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn Hani ?
Nanjian Yi Autonomous County 南涧彝族自治县 Nánjiàn Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi: ꇂꏦꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Ninglang Yi Autonomous County 宁蒗彝族自治县 Nínglàng Yìzú Zìzhìxiàn Yi: ꆀꆿꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Pingbian Miao Autonomous County 屏边苗族自治县 Píngbiān Miáozú Zìzhìxiàn Miao ?
Ning'er Hani and Yi Autonomous County 宁洱哈尼族彝族自治县 Níng'ěr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn Hani and Yi Yi: ꆀꑣꉳꆀꋇꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Shilin Yi Autonomous County 石林彝族自治县 Shílín Yáozú Zìzhìxiàn Yi Yi: ꇓꁧꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Shuangjiang Lahu, Va, Blang and Dai Autonomous County 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 Shuāngjiāng Lāhùzú Wǎzú Bùlǎngzú Dǎizú Zìzhìxiàn Lahu, Va, Blang and Dai ?
Weishan Yi and Hui Autonomous County 巍山彝族回族自治县 Wēishān Yízú Huízú Zìzhìxiàn Yi and Hui (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing: وِشً یِذُو خُوِذُو ذِجِشِیًا
Yi: ꊈꎭꆈꌠꉇꉈꊨꏦꏱꅉꑤ
Ximeng Va Autonomous County 西盟佤族自治县 Xīméng Wǎzú Zìzhìxiàn Va ?
Xinping Yi and Dai Autonomous County 新平彝族傣族自治县 Xīnpíng Yìzú Dǎizú Zìzhìxiàn Yi and Dai Yi: ꑟꀻꆈꌠꄅꋇꊨꏦꏱꅉꑤ
Xundian Hui and Yi Autonomous County 寻甸回族彝族自治县 Xúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn Hui and Yi (The Hui speak Chinese)
Xiao'erjing:  ثٌدِیًا خُوِذُو یِذُو ذِجِشِیًا
Weixi Lisu Autonomous County 维西傈僳族自治县 Wéixī Lìsùzú Zìzhìxiàn Lisu Lisu: ꓪꓰꓲ-ꓫꓲꓸ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓝꓲꓸ ꓛꓬꓽ ꓫꓯꓽ
Yangbi Yi Autonomous County 漾濞彝族自治县 Yàngbì Yìzú Zìzhìxiàn Yi Yi: ꃺꆚꆈꌠꊨꏦꏱꅉꑤ
Yuanjiang Hani, Yi and Dai Autonomous County 元江哈尼族彝族傣族自治县 Yuánjiāng Hānízú Dǎizú Yízú Zìzhìxiàn Hani, Yi and Dai Yi: ꑼꏦꉳꆀꋇꆈꌠꄅꋇꊨꏦꏱꅉꑤ
Yulong Nakhi Autonomous County 玉龙纳西族自治县 Yùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn Nakhi ?
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu Autonomous County 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 Zhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn Yi, Hani and Lahu Yi: ꍔꑼꆈꌠꉳꆀꋇꇁꃚꋇꊨꏦꏱꅉꑤ
Zhejiang Jingning She Autonomous County 景宁畲族自治县 Jǐngníng Shézú Zìzhìxiàn She ?

History

Year Number of created autonomy counties in year Total
1950 4 4
1951 2 6
1952 3 9
1953 6 15
1954 16 31
1955 5 36
1956 10 46
1957 1 47
1958 5 52
1962 1 53
1963 4 57
1964 1 58
1965 2 60
1966 1 61
1979 2 63
1980 2 65
1981 2 67
1983 2 69
1984 10 79
1985 10 89
1986 2 91
1987 16 107
1988 1 108
1989 1 109
1990 9 118
2002 1 119
2003 1 120

Former autonomous counties of China

Province-level
entry
Name Date formed Date disbanded
Guizhou Province Anlong Buyei and Miao Autonomous County 13 November 1965 21 September 1981
Liaoning Province Beizhen Manchu Autonomous County 29 June 1989 21 March 1995
Guizhou Province Ceheng Buyei Autonomous County 13 November 1965 21 September 1981
Guizhou Province Danzhai Miao Autonomous County 7 January 1955 18 April 1956
Hainan Province Dongfang Li Autonomous County 20 November 1987 12 March 1997
Guangxi Zhuang Autonomous Region Fangcheng Pan-Ethnicities Autonomous County 25 December 1978 23 May 1993
Guangxi Zhuang Autonomous Region Shiwandashan Zhuang and Yao Autonomous County 26 March 1957 22 February 1958
Guangxi Zhuang Autonomous Region Dongxing Pan-Ethnicities Autonomous County 22 February 1958 25 December 1978
Liaoning Province Fengcheng Manchu Autonomous County 17 January 1985 8 March 1994
Gansu Province Guangtong Hui Autonomous County 14 May 1955 11 September 1956
Hubei Province Hefeng Tujia Autonomous County 20 April 1980 19 August 1983
Guizhou Province Huishui Buyei and Miao Autonomous County 7 January 1955 18 April 1956
Guizhou Province Huishui Buyei and Miao Autonomous County 20 May 1963 23 October 1963
Gansu Province Jingyuan Hui Autonomous County 24 March 1955 5 September 1958
Hubei Province Laifeng Tujia Autonomous County 19 December 1979 19 August 1983
Guizhou Province Leishan Miao Autonomous County 26 December 1955 18 April 1956
Guizhou Province Luodian Buyei Autonomous County 7 January 1955 18 April 1956
Guizhou Province Lushan Miao Autonomous County 26 December 1955 18 April 1956
Sichuan Province Maowen Qiang Autonomous County 21 April 1958 24 July 1987
Yunnan Province Mile Yi Autonomous County 3 January 1955 6 September 1957
Chongqing Qianjiang Tujia and Miao Autonomous County 14 November 1983 25 June 2000
Guangxi Zhuang Autonomous Region Qinbei Zhuang Autonomous County 26 March 1957 26 March 1959
Guangdong Province Qinzhou Zhuang Autonomous County 14 September 1963 19 July 1965
Guizhou Province Taijiang Miao Autonomous County 26 December 1955 18 March 1956
Guizhou Province Wangmo Buyei and Miao Autonomous County 13 November 1965 21 September 1981
Sichuan Province Yanyuan Yi Autonomous County 23 October 1963 13 December 1978
Guizhou Province Zhenfeng Buyei and Miao Autonomous County 13 November 1965 21 September 1981

See also

References

  1. ^ "How do China's autonomous regions differ from provinces?". The Economist.